J.E. Prof. Stanisław Dawidziuk Dr h.c. Prezydent WSM w przemówieniu do zebranych podziękował za przyznanie mu doktoratu honoris causa podkreślając, iż to wyróżnienie traktuje przede wszystkim jako wyraz uznania międzynarodowej społeczności akademickiej dla Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

W uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa dla J. E. Prof. Stanisława Dawidziuka Prezydenta WSM społeczność akademicką Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie reprezentowali J. M. Prof. Paweł Czarnecki Rektor WSM oraz Pan Prof. Wojciech Słomski Dr h.c. Mult. Członek Senatu WSM.