19 października 2013 r. JE Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. Stanisław Dawidziuk, Dr. h. c. został nagrodzony przez Społeczne Towarzystwo Polska – Ukraina Za wybitne osiągnięcia i zasługi w popularyzacji dorobku kulturalnego i naukowego Ukrainy w Polsce. Tytuł JE Prezydentowi wręczył Pan prof. ndzw. dr hab. Zdzisław Sirojć, Członek Prezydium Społecznego Towarzystwa Polska – Ukraina reprezentujący na uroczystości Pana prof. zw. dr hab. Henryka Bednarskiego, Przewodniczącego Zgromadzenia Generalnego STP-U.