Księgę wręczyli JM Rektor WSM w Warszawie prof. WSM dr hab. Paweł Czarnecki oraz Przewodniczący Komisji Senackiej ds. Jakości Kształcenia i redaktor naukowy pamiątkowej księgi prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, Dr h. c. Mult. Księga zawiera artykuły z Polski i zagranicy dedykowane JE Prezydentowi WSM.