19 października 2013 r. JE Prezydent WSM w Warszawie prof. Stanisław Dawidziuk, Dr. h. c. odebrał Dyplom Honorowy Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód (SWP-W) Za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Krajami za Wschodnią Granicą. Dyplom JE Prezydentowi wręczył z najlepszymi życzeniami Przewodniczący Kapituły i Prezes Zarządu Krajowego SWP-W Pan Józef Bryll. Przewodniczący Pan Józef Bryll poinformował również o nominacji Wyższej Szkoły Menedżerskiej do nagrody Mickiewicz-Puszkin.