Rada Naukowa

Editorial Board: Przewodniczący / Chairman:
prof. dr hab. Henryk Stańczyk (Polska/Poland)

 

Członkowie:
prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk (Polska / Poland (WSM) (Polska/Poland)
prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki (Polska / Poland),
prof. dr hab. Stefan Opara (Polska/Poland)
prof. dr hab. Władysław Szymański (Polska/Poland)
prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (WSM) (Polska/Poland)
prof. dr hab. Wojciech Huebner (Polska/Poland)
prof. dr hab. Jerzy Kunikowski (Polska/Poland)
prof. dr hab. Franciszek Szlosek (Polska/Poland)
prof. dr hab. Marek Furmanek (Polska/Poland)
prof. dr hab. Karol Poznański (Polska/Poland)
prof. dr hab. Zdzisław Sirojć (WSM) (Polska/Poland)
prof. dr hab. Lew Starowicz (Polska/Poland)
prof. dr hab. Maria Kobayashi (Polska/Poland)

prof. PhDr. Viera Bacova, PhD., DrSc. (Słowacja/Slovakia
Slovakia), prof. dr hab. inż. Ján Bajtoš (Słowacja/Slovakia)
prof. dr hab. Ewgenii Bobosow (Białoruś/Belarus
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. (Słowacja/Slovakia),
prof. Devin Fore, PhD. (Princeton University USA), (USA)
prof. dr Otar Gerzmava/Georgia Grigol Robakidze University /(Gruzja/Georgia)
prof. dr hab. Valery Bebyk (University of Ukraine) (Ukraine/Ukraina)
prof. MUDr. Vladimir Krčmery, PhD, DrSc., dr h.c. Mult. (Słowacja / Slovakia)
prof. dr Otwin Marenin (USA)
prof. dr hab. Nella Nyczkało (Ukraina/Ukraine)
prof. dr hab. John McGraw (Kanada/Canada)
prof. dr hab. Peter Vojcik (Słowacja/Slovakia),
prof. dr hab. Minoru Yokoyama (Japonia/Japan),
prof. dr hab. Kaz Mazurek (Canada/Kanada)

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook