Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Wojciech Pomykało


Zastępcy Redaktora Naczelnego
dr hab. Jarosław Kostrubiec, prof. WSM
prof. dr hab. Maria Romanowska


Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. Maria Szyszkowska,
prof. dr hab. Ewa Nowacka
dr Maria Staworzyńska-Grządziel
prof. dr hab. Kazimierz Piasecki
dr hab. Zbigniew Dworzecki
dr hab. Anita Frankowiak


Redaktor statystyczny
prof. dr hab. Teresa Słaby


Sekretarze działów
mgr Dorota Charkiewicz
dr Artur Czech
dr Maria Staworzyńska-Grządziel


Redaktorzy językowi 
język polski:
Aleksandra Chyc,
Stanisław Konarski

język angielski:
Aleksandra Chyc

Redaktor wydawniczy
dr Aleksandra Chyc

Redaktor techniczny
Krzysztof Gawrychowski

Grafiki oraz zdjęcia zgodne z

cc

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook