Instrukcje dla autorów

Prosimy Autorów o nadsyłanie tekstów drogą mailową z uwzględnieniem poniższych wytycznych redakcyjnych:

I. Objętość artykułu (wyłącznie w formatach doc lub rtf) powinna liczyć od 20.000. do 40.000. znaków ze spacjami.


II. W wysyłanym tekście do publikacji należy także zamieścić:

1) imię i nazwisko; afiliację oraz stopień lub tytuł naukowy; adres e-mail
2) tytuł artykułu i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
3) streszczenie artykułu odpowiednio w języku polskim i angielskim (do 1500 znaków ze spacjami)
4) bibliografię załącznikową, uporządkowaną alfabetycznie co do zasady od nazwiska autora na końcu tekstu.

Prosimy także, by w przypadku tekstów w alfabecie cyrylickicm pamiętać o transliteracji w abstrakcie imienia, nazwiska oraz tytułu tekstu.


III. WZÓR FORMATOWANIA ARTYKUŁU (szczegółowe zasady przygotowania tekstu i przypisów)

 

Pobierz: Wzór formatowania artykułu

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook