Image

2021

Image

Pomykało W., "Wyścig gigantów", Warszawa 2021 ISBN 978-83-8209-095-6

Image

Jędryszak-Geisler A., "Korelaty wypalenia zawodowego u nauczycieli w Polsce i Anglii", Warszawa 2021, ISBN 978-83-8209-127-4

Image

Sirojć Z. (red. naukowa), "Ważne wybory, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pomykało w 90. rocznicę urodzin", Warszawa 2021 ISBN 978-83-8209-096-3

Image

Rudenko W., "Metody statystyki opisowej w badaniach pedagogicznych", Warszawa 2021, ISBN 978-83-8209-133-5

2020

Image

Lewandowska I., „Grywalizacja w organizacji. Rozwój zastosowań”, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8209-060-4

Image

Gruchelski M. (red. Naukowa), „Sektor prywatny a sektor publiczny. Ujęcie interdyscyplinarne.”, Warszawa 2020, ISBN 978-83-8209-018-5

Image

W. Pomykało, "Wizje człowieka przyszłości", Warszawa 2020, ISBN 978-83-8209-032-1

Image

Rudenko W., "Wnioskowanie statystyczne w badaniach pedagogicznych", Warszawa 2020, ISBN 978-83-8209-000-0

Image

Stańczyk H., Kawęcki K. (red. naukowa), "Odrodzona Polska", Warszawa 2020, ISBN 978-83-8209-017-8

2019

Image

Pomykało W., "Człowiek przyszłości", Warszawa 2019, ISBN 978-83-7549-283-5; 978083-7545-992-0

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook