Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego / Technological Progress In Food Processing

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie wydaje ogólnopolskie czasopismo naukowe - recenzowane "Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego", któremu: Ministerstwo Nauki i Szolnictwa Wyższego przyznało 6 punktów, liczących się do dorobku naukowego (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wykazu czasopism naukowych z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach), Lp. 1253.

Jest to czasopismo ogólnopolskie. Publikowane w nim artykuły promują postęp w technice przetwórstwa żywności oraz problematykę z zakresu nauk o zarządzaniu, marketingu i przedsiębiorczości.

"Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego" wydawane od 2003 roku przez WSM, od 1992 roku stanowią elitarne forum prezentacji dorobku naukowego i wymiany myśli technicznej pracowników naukowych krajowych uczelni i instytutów. Zamieszczane są też w nim prace naukowo-badawcze, badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe z zakresu: inżynierii żywności i organizacji produkcji, projektowania, konstrukcji, wykonawstwa oraz eksploatacji i energochłonności maszyn spożywczych, a także z organizacji, marketingu i przedsiębiorczości.

Tytuły i streszczenia zamieszczanych w czasopiśmie artykułów merytorycznych są prezentowane również w języku angielskim. W ciągu ostatnich lat ponad trzykrotnie powiększono liczbę publikowanych arkuszy wydawniczych, poszerzono prezentowaną problematykę o zagadnienia ekonomiczno-marketingowe oraz dopracowano szatę graficzną czasopisma.

Rocznie publikowanych jest ponad 50 artykułów naukowych.

Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. Alina Maciejewska (PW), Przewodniczącym Rady Programowej - prof. dr hab. inż. Andrzej Lenart (SGGW).

Osoba do kontaktu: Redaktor Tematyczny mgr inż. Tadeusz Kiczuk, tel. 504 072 147

Tel. redakcji (0-22) 59-00-828

 

 


Wybrane numery:

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook