Zarządzenie nr 1/09/2021 Rektora WSM w Warszawie z dnia 13 września 2021 r. w sprawie organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Pobierz