Zarządzenie nr 01/01/2022 Rektora WSM w Warszawie z dnia 04.01.2022 r. w sprawie czasowej zmiany w organizacji procesu dydaktycznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Pobierz