Prorektor ds. Naukowych

dr inż. Leszek BOROWIEC

Zainteresowania naukowe

rachunkowość zarządcza, controlling, pomiar efektywności organizacji

Działalność

  • Od wielu lat związany z biznesem, pełni kierownicze funkcje w obszarze rachunkowości i finansów. Konsultant (m.in. Ernst&Young).
  • Członek Zarządu do spraw Finansowych PKP Cargo S.A. (od 2018) oraz Przewodniczący trzech Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego.
  • Dyrektor Zarządzający Pionem Finansów oraz Prezes Zarządu Pocztowych Usług Finansowych (2014-2018).
  • Członek Zarządu, Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy w spółce grupy kapitałowej PKN Orlen (2011-2013).

Wybrane publikacje

  • Borowiec, Direct subsidies and compensation funds in financing of universal postal services, „Entrepreneurship and Sustainability Issues”, 2021, nr 3, t. 8, s. 545-564.
  • Borowiec, Luka podatkowa w Polsce w podatku VAT w latach 2005-2016 a podjęte działania zaradcze, [w:] Sektor prywatny a sektor publiczny. Ujęcie interdyscyplinarne, M. Gruchelski (red.), Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2020, s. 353-368.
  • Borowiec, Rachunek kosztów działań a potrzeby informacyjne podmiotów świadczących powszechne usługi pocztowe: aspekty regulacyjne i zarządcze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Warszawa 2018.
  • Borowiec, Podatek VAT jako dochód budżetu państwa w latach 2005-2016 a luka podatkowa, „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”, z.3, t.21, s. 39-46.
  • Borowiec, Wartości poznawcze sprawozdawczości regulacyjnej podmiotu świadczącego powszechne usługi pocztowe, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, z. 96, t. 152, s. 27-42.
  • Borowiec, M. Ługowski, P. Sołtyk, (red.), Kontrola zarządcza: efektywność i etyka w sektorze publicznym, Wydawnictwo Internetowe Texter, Warszawa 2017.

Dyżury

Kontakt