Dyrektor Instytutu Pedagogiki i Psychologii

dr Izabella KUST

Zainteresowania naukowe

szkolnictwo zawodowe, jakość i procesy zmian w edukacji, badania ewaluacyjne w oświacie

Działalność

  • Rzeczoznawca do spraw podręczników historii oraz wiedzy o społeczeństwie (zakres dydaktyczny)
  • Ekspert z ramienia Ministerstwa Edukacji i Nauki w komisjach dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy
  • Członek zespołu zajmującego się opracowaniem zmian systemu sprawowania kontroli nad opieką pedagogiczną w ramach projektów operacyjnych funduszy europejskich (2010-2012)

Wybrane publikacje

  • I. Kust, Refleksje polskiego nauczyciela z perspektywy niemieckiego systemu kształcenia dualnego, [w:] Polonia i Polacy za granicą – kulturowe i edukacyjne obszary badań i doświadczeń, A. Boroń, J. Gulczyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2021, s. 285-308.
  • I. Kust, Effectiveness of vocational education and training from the perspective of formal and legal changes ‒ analysis of external factors (part 1), „SZKOŁA-ZAWÓD-PRACA”, nr 21, 2021, s. 102-122.
  • I. Kust, Misja nauczyciela szkoły zawodowej, [w:] Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania wspólnotowości i autonomii, J. Madalińska-Michalak, A. Wiłkomirska, Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego UW, Warszawa 2020 s. 287-307.
  • I. Kust, Dziedzictwo kultury wartości w poglądach Uczniów Szkoły Lwowsko-Warszawskiej jako wzorzec dla młodzieży szkół zawodowych, „SZKOŁA-ZAWÓD-PRACA”, nr 18, 2019, s. 90-100.
  • I. Kust, Wartość pracy w życiu człowieka, [w:] W świecie nauki, pracy i edukacji: 90-lecie urodzin profesora Zygmunta Wiatrowskiego, F. Szlosek, R. Gerlach (red.), Wydawnictwo APS, Warszawa 2018, s. 385-399.
  • I. Kust, Sukces firmy a zaangażowanie pracodawców w rozwój ich pracowników, [w:] Sukces jako zjawisko edukacyjne, M. Hemeniuk, W. Żłobicki, I. Paszenda (red.), Wydawnictwo UWr 2017.

Dyżury

Kontakt