dr hab. Vladimír Krčméry

dr hab. Vladimír Krčméry

Nadanie godności Profesora Honorowego WSM Vladimírowi Krčméremu

W dniu 8 grudnia 2012 roku o godz. 10.00 w Aula Magna Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie (ul.Kawęczyńska 36) odbyła się pierwsza w historii Uczelni uroczystość wręczenia dyplomu Honorowego Profesora (Professora Honorificum) Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie J.M. prof. MUDr. Vladimírowi Krčméremu, DrSc. Dr.h.c. Mult. Rektorowi i Założycielowi Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety w Bratysławie – największej niepublicznej uczelni w Republice Słowackiej. Profesor Vladimír Krčméry jest wybitnym naukowcem i pedagogiem o światowej sławie, lekarzem specjalizującym się w medycynie tropikalnej, onkologii, chorobach zakaźnych; człowiekiem dobrej woli prowadzącym misje charytatywne w 61 krajach świata, głównie w tzw. krajach Trzeciego Świata m.in.: Kenii, Nigerii, Somali, Haiti oraz Rwandzie.

Profesor zw. nauk medycznych dr hab. Vladimír Krčméryvladimir krcmery

Dr h.c. multiplex
Rektor Uniwersytetu Nauk o zdrowiu I Pracy Socjalnej św. Elżbiety Bratysławie

Światowy specjalista z zakresu medycyny tropikalnej i onkologii
Twórca i właściciel Uniwersytetu Nauk o zdrowiu I Pracy Socjalnej św. Elżbiety Bratysławie (18 filii na świecie)
Szef Międzynarodowego Laboratorium Medycyny Tropikalnej WHO w Bratysławie
Doctor honoris causa Uniwersytetu w Scranton (USA)
Doctor honoris causa Uniwersytetu w Czeskich Budziejowicach (Czechy)
Doctor honoris causai Uniwersytetu w Warnie (Bułgaria)
Stały Doradca ministra zdrowia Słowacji
Członek brytyjskiego Royal College of Medicine
Członek amerykańskiego American College of Physicians
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Mikrobiologii
Skarbnik Europejskiego Towarzystwa Chemioterapii