Rektor

prof. dr hab.Henryk Stańczyk

Jego Magnificencja Rektor
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Nota biograficzna

Henryk Stańczyk – Prof. dr hab. nauk humanistycznych w dziedzinie historii najnowszej i wojskowej, długoletni pracownik naukowy Wojskowego Instytutu Historycznego Akademii Obrony Narodowej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, obecnie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie historii wojskowości i bezpieczeństwa oraz historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej. Jest autorem ponad 130 publikacji naukowych i popularnonaukowych poświęconych tej tematyce. Do najważniejszych należą „Od Sandomierza do Opola i Raciborza", Warszawa 1998; „Operacja krakowska1945", Warszawa 2001; „Kampania polska 1939 roku. Początek II wojny światowej", Warszawa 2005/ współudział Cz. Grzelak/; „Armia Berlinga i Żymierskiego. Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943–1945", Warszawa 2009 / współudział Cz. Grzelak, S. Zwoliński /, Walec wojny w południowej Polsce 1944 – 1945, Oświęcim 2014, „Boje polskie 1939-1945", Warszawa 2009 / współautor/, „Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939-1945" w: „Władza ludowa w Polsce wobec Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej", Warszawa 2010, „Wkład Polaków ze Wschodu w wysiłek wojenny Polski w latach II wojny światowej" w: „Dzieje, wojsko, edukacja", Warszawa –Siedlce 2010; „Wojna hybrydowa na Ukrainie i jej wpływ na polsko-ukraiński dyskurs historyczny dotyczący mordów na Wołyniu w latach 1942 – 1944” w: Konflikt hybrydowy na Ukrainie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Piotrków Tryb. 2017. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, min Medalem Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Wypromował czterech doktorów i ponad 100 magistrów nauk humanistycznych. W latach 2009 – 2012 był członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie jest przewodniczącym rady naukowej „Studiów Społecznych" wydawanych w Wyższej Szkole Menedżerskiej i profesorem w Instytucie Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa.

Dyżury: wtorki i piątki godz. 10:00-12:00

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png