Współpraca z zagranicą

wsm_kolor.jpg

W październiku 1995 roku nawiązaliśmy współpracę z ELMS College ze Stanów Zjednoczonych. W maju 1996 roku naszą uczelnię odwiedził wykładowca ELMS, Bill Donovan. Przeprowadził on cykl wykładów poświęconych biznesowi międzynarodowemu, a także współpracy pomiędzy "ludźmi interesu" a samorządowcami (wykłady zostały poprowadzone dla szerokiego grona przedstawicieli samorządu warszawskiego i ostrołęckiego). Bill Donovan ponownie odwiedził naszą uczelnię w maju 1997 roku i 1998 roku. W kwietniu 1998 roku została podpisana umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy nasza uczelnią a ELMS College.Od 1997 roku nasi studenci studiują w ELMS College w ramach wymiany studenckiej. Do tej pory w ramach współpracy w Stanach Zjednoczonych studiowało kilkunastu naszych studentów.

W 2003 roku podpisana została umowa o współpracy z Akademią Zarządzania Administracją Publiczną z Kijowa, zgodnie z jej postanowieniami utworzono Ukraińsko - Polski Instytut Zarządzania z siedzibą w Kijowie.Instytut zajmuje się kształceniem na poziomie wyższym studentów rekrutujących się z Polski i Ukrainy. Pierwsza część studiów będzie się odbywać w Kijowie, a druga w Warszawie. Studenci poza nauką języków zachodnich będą się także uczyć polskiego i ukraińskiego. Wykłady będą prowadzone w 3 językach zarówno Kijowie i w Warszawie (polski, ukraiński, angielski). Już w tym roku pierwsza grupa - około 150 studentów Instytutu rozpocznie w Kijowie naukę języka polskiego.Absolwenci otrzymają dyplomy ukończenia warszawskiej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz kijowskiej Akademii Zarządzania Administracją Publiczną.

9 listopada 2004 r. Rektorzy: Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, prof. dr Stanisław Dawidziuk oraz Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego z Białorusi, prof. dr Petr Pojta podpisali umowę o współpracy między obu Uczelniami. Umowa przewiduje m.in. wspólne prowadzenie badań, wzajemną wymianę studentów do odbywania praktyk, wymianę publikacji, podręczników, i pomocy metodycznych, wspólne organizowanie staży naukowo-pedagogicznych dla nauczycieli akademickich i doktorantów, wymianę informacji o zaplanowanych konferencjach i seminariach naukowych, wymianę artystycznych zespołów studenckich, przeprowadzanie zawodów sportowych pomiędzy drużynami obu uczelni. W trakcie rozmów dotyczących sposobów wdrażania w życie podpisanej umowy uzgodniono, że w 2005 roku 20 osobowa grupa młodzieży akademickiej z Białorusi weźmie udział w zajęciach współfinansowanej przez Unię Europejską, Międzynarodowej Szkoły Letniej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie. Prowadzone tam wykłady nosić będą wspólny tytuł "Unia Europejska po rozszerzeniu o kraje Europy Środkowej".

Porozumienie o współpracy nasza Uczelnia podpisała również z:

 • Elms College - (USA), 1998
 • HEC Liege - (Belgium), 1999
 • Academy of Management and Public Administration - (Kiev, Ukraine), 2003
 • National Technical University - (Brest, Belarussia), 2004
 • National (Fitilas) College - (Patra, Greece), 2008

Intension Letters

 • Vaasaa University - (Finland)
 • Aarhus Institut of Technology - (Denmark)
 • Ulster University - (United Kingdom)
 • Taras Schevchenko University - (Kiev, Ukraine)
 • University College Dublin - (Ireland)
 • Slavic Institute - (Rovne, Ukraine)

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png