Procedura recenzji

W dążeniu do wysokiego poziomu naukowego oraz edytorskiego publikacji Wydawnictwo kieruje wszystkie utwory Autorów do minimum jednej recenzji wydawniczej, mającej charakter tzw. „ślepej” recenzji naukowej. Warunkiem zainicjowania procesu wydawniczego jest uzyskanie przez monografię, podręcznik, czasopismo, pozytywnej zewnętrznej recenzji wydawniczej. Procedura recenzowania utworu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa WSM. Prace z gotowymi recenzjami nie są przyjmowane. Recenzenta/recenzentów monografii lub podręcznika wybiera Pełnomocnik Rektora […]

Informacje dla autorów i redaktorów

Informacje ogólne Poniższe informacje dotyczą autorów/redaktorów monografii oraz podręczników. Zasady warsztatowe i techniczne przygotowywania artykułów do czasopism znajdują na stronach www kwartalników Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Proces wydawniczy rozpoczyna się po podpisaniu umowy wydawniczej pomiędzy Autorem/Autorami a Wydawnictwem WSM w Warszawie oraz dostarczeniu pracy. A. Przed rozpoczęciem prac redakcyjnych należy dostarczyć do Wydawnictwa: Finalną wersję pracy po uwzględnieniu recenzji w postaci – wydruku komputerowego oraz zgodnej z nim wersji […]

Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie realizując procesy wydawnicze monografii, czasopism, podręczników, materiałów konferencyjnych ma na względzie najlepsze praktyki w zakresie sztuki edytorskiej, zasad etyki publikacyjnej (więcej informacji w zakładce: Zasady etyki) oraz zasad przygotowywania recenzji wydawniczych (więcej informacji w zakładce: Procedura recenzji).

Zasady etyczne

Uczelniane Wydawnictwo im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJWYDAWNICTWA im. prof. Leszka J. KrzyżanowskiegoWYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE Stanowisko w sprawie zasad etyki Wydawnictwa zostało przygotowane na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej – COPE (https://publicationethics.org) oraz wytycznych wydawnictwa Elsevier (SCOPUS). Wydawnictwo im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym przestrzega szereg niezbędnych […]

Wydawnictwo

Uczelniane Wydawnictwo im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie znalazło się w wykazie wydawnictw MEiN publikujących recenzowane monografie naukowe i otrzymało 80 punktów. Wydawnictwo im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, wcześniej zwane Oficyną Wydawniczą WSM, powstało na przełomie lat 1998–1999 z inicjatywy prof. Leszka J. Krzyżanowskiego. W ciągu kilkunastoletniej działalności tej jednostki wydanych zostało ponad sto publikacji naukowych, […]