Biuro Praktyk<br>Psychologia

Studenci ubiegający się o zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej w związku z posiadanym przez siebie doświadczeniem w zakresie: 1. wykonywania pracy zarobkowej w instytucji gwarantującej uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, charakter tej pracy spełnia/ł wymagania programu studenckiej praktyki zawodowej;2. prowadzenia samodzielnej co najmniej przez 3 lata działalności gospodarczej związanej z kierunkiem studiów;3. prowadzeniem co najmniej przez 3 lata działalności w organizacjach pozarządowych, której zakres jest zgodny z kierunkiem studiów;4. angażowaniem się w działalność […]

Biuro Praktyk<br>Zarządzanie

Informacje ogólne Praktyka realizowana jest w wymiarze 120 godzin zegarowych – w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy.  Zakład pracy prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie praktyki zawodowej; zapewnia realizację praktyk zawodowych, zgodnych z kierunkiem studiów studenta, odbywającego praktyki […]

Biuro Praktyk<br>Administracja

Informacje ogólne Praktyka realizowana jest w wymiarze 100 godzin zegarowych – w przypadku studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy.  Zakład pracy prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie praktyki zawodowej; zapewnia realizację praktyk zawodowych, zgodnych z kierunkiem studiów studenta, odbywającego praktyki […]