Biuro Praktyk<br>Kryminologia – II stopień

Praktyka realizowana jest w wymiarze 3 miesięcy (360 godzin zegarowych) – w przypadku studiów drugiego stopnia – na kierunku kryminologia. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy. Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria: prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie praktyki zawodowej; […]

Biuro Praktyk<br>Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – Grupa 53 NG / 51 NG

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PRAKTYK NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, STUDIAJEDNOLITE MAGISTERSKIE Praktyki zawodowe w kształceniu przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela i stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu z równorzędnym zaliczeniem innych zajęć zgodnie z planem studiów. Praktyka realizowana jest w wymiarze 270 godzin zegarowych –w przypadku studiów jednolitych magisterskich – na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia […]

Biuro Praktyk<br>Prawo gr. 53 EG

Informacje ogólne Praktyka realizowana jest w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin zegarowych) –w przypadku studiów pierwszego stopnia – na kierunku psychologia. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy. Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria: prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie […]

Biuro Praktyk<br>Psychologia gr. 53 LG

Informacje ogólne Praktyka realizowana jest w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin zegarowych) –w przypadku studiów pierwszego stopnia – na kierunku psychologia. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy. Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria: prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie […]

Biuro Praktyk<br>Zarządzanie i Inżynieria Produkcji gr. 53 CR

Informacje ogólne Praktyka realizowana jest w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin zegarowych) –w przypadku studiów pierwszego stopnia – na kierunku zarządzaniei inżynieria produkcji. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy. Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria: prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego […]

Biuro Praktyk<br>Finanse i Rachunkowość gr. 53 MC

Informacje ogólne Praktyka realizowana jest w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin zegarowych) –w przypadku studiów pierwszego stopnia – na kierunku Finanse i Rachunkowość. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy. Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria: prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się […]

Biuro Praktyk<br>Informatyka gr. 53 DR

Informacje ogólne Praktyka realizowana jest w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin zegarowych) –w przypadku studiów pierwszego stopnia – na kierunku informatyka. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy. Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria: prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się o odbycie […]

Biuro Praktyk<br>Bezpieczeństwo Narodowe gr. 53 KC

Informacje ogólne Praktyka realizowana jest w wymiarze 6 miesięcy (720 godzin zegarowych) –w przypadku studiów pierwszego stopnia – na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Studentów obowiązuje nie więcej niż 8-godzinny dzień praktyk. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia dnia praktyk określa zakład pracy. Zakład pracy, w którym studenci odbywają praktyki zawodowe musi spełniać następujące kryteria: prowadzi od co najmniej trzech lat działalność zgodną z kierunkiem studiów studenta, ubiegającego się […]