MS Teams

Drodzy studenci, Pamiętajcie, że w związku obecną pandemią COVID-19, możliwe jest korzystanie z zajęć w formie online. Skorzystajcie z platformy Moodle, znajdziecie tam materiały wykładowe oraz rozwiążecie udostępnione testy i kolokwia z danych przedmiotów. Będziemy ją stale rozbudowywać i uzupełniać. Sprawdźcie swoje kierunkowe grupy na Facebooku lub skontaktujcie się w tej sprawie ze Starostą, w jaki sposób dany Wykładowca przekaże Wam materiały zastępujące fizyczne wykłady. Niektórzy wykładowcy […]

Kontakt

Dział Nauczania Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawieul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa Dział Nauczania pokoju F-002: Dział Nauczania – Obsługa Studentów stanowisko nr 10  tel. 22 59 00 783 Katarzyna NIEWIŃSKA: katarzyna.niewinska@wsm.warszawa.pl Dział Nauczania – Obsługa Wykładowców pokój F-002b tel. 22 59 00 781 mgr Katarzyna SZYMAŃSKA: katarzyna.szymanska@mac.edu.pl Kontakt: Dyrektor Centrum ds. Obsługi Dydaktycznej mgr Katarzyna SZYMAŃSKA: katarzyna.szymanska@mac.edu.pl Zastępca Dyrektora Centrum ds. […]

Plany zajęć

Aktualizacja z dnia 24.02.2022 r.Do czasu rozpoczęcia zajęć wszyscy Studenci proszeni są o zarejstrowanie i zainstalowanie Microsoft Teams, Moodle oraz zalogowanie się do Wirtualnej Uczelni.Od 25 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. na wszystkie kierunkach i trybach studiów zajęcia dydaktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. Microsoft Teams lub Moodle

Dział Nauczania

Aktualizacja z dnia: 13.01.2022 r. Do czasu rozpoczęcia zajęć wszyscy Studenci proszeni są o zarejstrowanie i zainstalowanie Microsoft Teams, Moodle oraz zalogowanie się do Wirtualnej Uczelni. Dział Nauczania pokoju F-002: Dział Nauczania -Obsługa Studentów stanowisko nr 10  tel. 22 59 00 783 Katarzyna Niewińska : katarzyna.niewinska@wsm.warszawa.pl Dział Nauczania – Obsługa Wykładowców pokój F-002b tel. 22 59 00 781 mgr Katarzyna Szymańska: katarzyna.szymanska@mac.edu.pl Kontakt: Dyrektor Centrum ds. […]