Strefa kandydata

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Wybierz swój kierunek Sprawdź co oferuje WSM w Bełchatowie!

Kontakt

Lista kontaktów Dział Techniczny Informatyki Dziekanat – Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych Dziekanat – Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa Dziekanat – Instytut Pedagogiki i Psychologii My na mapie

Zapomogi

Może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej w szczególności na skutek: Nieszczęśliwego wypadku. Ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny. Śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej. Kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia). Innych […]