I Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Państwo wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa

Zapraszamy do udziału w spotkaniu, którego celem jest identyfikacja współczesnych realiów, zagrożeń i szans dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli. 

Debata, w której udział wezmą eksperci z ogólnopolskich ośrodków naukowych, odbędzie się w czterech blokach tematycznych:

1. Znaczenie komunikacji w obszarze bezpieczeństwa.

2. W poszukiwaniu koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

3. Współczesne wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

4. Niemilitarny obraz współczesnych zagrożeń

Termin: 10 marca 2022 r.
Czas: 16:00 – 19:00

Forma: online
Miejsce: Platforma Teams

Link: Ogólnopolska Konferencja Naukowa WSM
Organizator: Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa