COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

1

Zawieszenie zajęć, konferencji i wydarzeń

W związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-coV-2 zawieszono wszystkie wykłady i inne formy zajęć, w tym wyjazdy i zajęcia projektowe oraz wszystkie wydarzenia, konferencje, sympozja. Wszystkie aktualne informacje dotyczące pracy Uczelni znajdują się w zarządzeniach Rektora, które można pobrać poniżej.
2

Zajęcia online

Zajęcia będą odbywać się w trybie online na platformie e-learningowej Moodle. Wszyscy pracownicy dydaktyczni są obowiązani do udostępniania materiałów zastępujących fizyczne zajęcia na Uczelni. W razie potrzeby lub wątpliwości, prosimy o kontakt ze Starostą grupy lub Opiekunem w dziekanacie.
3

Kontakt tylko mailowy

W trosce o zdrowie Studentów i Pracowników Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, wszystkich interesantów prosimy o kontakt wyłącznie na podane adresy mailowe - nie osobiście.

Najczęściej zadawane pytania

Czy w obliczu zaistniałej sytuacji zawieszenia działalności dydaktycznej Uczelnia przewiduje wydłużenie roku akademickiego?

Wobec zaistniałej sytuacji Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, dostosowując się do stanowiska Rządu RP, w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła stosowane działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa studentów i kadry Uczelni. Dlatego też, podobnie jak inne uczelnie, realizujemy proces dydaktyczny w trybie on line, co zapewnia ciągłość dydaktyczną, mającą na celu terminowe zakończenie roku akademickiego. Wymaga to zrozumienia szczególnej sytuacji oraz odpowiedzialności i zaangażowania zarówno kadry akademickiej, jak i studentów Uczelni w aktywną realizację procesu dydaktycznego. Wyrażamy nadzieję, że ten wyjątkowy test funkcjonowania naszej Społeczności Akademickiej zdamy i nie będzie konieczności wydłużenia roku akademickiego 2019/20. Warto jednak podkreślić, iż dynamika sytuacji uniemożliwia udzielenie stanowczej i jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Obecne legitymacje Studentów ważne są do 31.03.2020 r., czy wobec wniosku skierowanego przez Parlament Studentów RP do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydłużenie ważności dokumentów do 31.05.2020 r. i przychylenie się do tego wniosku Uczelnia wdrożyła, albo planuje wdrożyć w najbliższych dniach procedurę przedłużania? Jak wygląda ta kwestia w odniesieniu do opłat czesnego?
Czy harmonogram obron prac licencjackich i magisterskich pozostaje bez zmian, czy planujecie Państwo dokonać korekty planu?
Czy w związku z zamknięciem do odwołania niektórych zakładów pracy, oddelegowaniem pracowników do pracy zdalnej oraz ograniczeniem funkcjonowania urzędów planujecie Państwo wydłużyć termin konieczności odbywania praktyk zawodowych przez Studentów?
W związku z odwołaniem konferencji naukowych, które miały odbyć się w nadchodzącym czasie, planujecie Państwo organizację tych wydarzeń w późniejszym terminie czy zostały one odwołane nieodwracalnie?
Czy zajęcia e-learningu mają być prowadzone bezwzględnie ze wszystkich przedmiotów czy tylko wybranych? Wyrażamy głębokie zaniepokojenie stabilnością funkcjonowania strony internetowej i platformy e-learningowej bacząc na doświadczenie ostatnich dni, kiedy strona internetowa nie była w stanie przyjąć ruchu Studentów, chcących sprawdzać informacje o odwołanych zajęciach.
Zgodnie z obowiązującymi planami zajęć, niektóre zajęcia dydaktyczne kończyły się w tym miesiącu i winny zakończyć się zaliczeniem/egzaminem w formie pisemnej/ustnej. Czy wobec zaistniałej sytuacji umożliwione będzie egzaminowanie w sesji egzaminacyjnej lub w późniejszym dogodnym terminie?

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png