PROJEKT

Inteligencja emocjonalna polskich menedżerów z niepełnosprawnością na rynku pracy

O projekcie

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, „ Inteligencja emocjonalna polskich menedżerów z niepełnosprawnością̨ na rynku pracy” przyjętego do finansowania w drodze konkursu na realizację projektów w ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, ogłoszonego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 lipca 2021 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków zmienionego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 października 2021 r. o zmianie komunikatu o ustanowieniu programu „Nauka dla Społeczeństwa” i naborze wniosków, w związku z art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn.zm.).

Wartość projektu wynosi 287 100 zł, kwota dofinansowana – 279 600 zł, ze środków przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Termin realizacji projektu: 9.06. 2022 r. – 01.06.2024

Inteligencja emocjonalna polskich menedżerów z niepełnosprawnością̨ na rynku pracy

Cel projektu:

Celem projektu jest zweryfikowanie w jaki sposób kształtowana jest inteligencja emocjonalna wśród studentów i menedżerów aktywnie działających na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem grup z małym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (z wyłączeniem niepełnosprawności intelektualnej) oraz ocena stopnia umiejętności wykorzystania tych kompetencji w pracy zawodowej.