Rekrutacja 2021/2022

Studia PodyplOmowe

Executive Master of Business Administration (EMBA)

Rekrutacja na semestr jesienno - zimowy

Promocja

do 15 sierpnia 2021 r. opłata za studia wynosi 10.700 zł
przy jednorazowej płatności

O studiach

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich przeznaczonych dla ludzi biznesu oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Program studiów EMBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego w obszarze zarządzania i biznesu. Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomwych EMBA, zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Adresaci Programu

Program studiów podyplomych EMBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej, członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w różnych dziedzinach min. zarządzanie finansami, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, media i PR oraz couching.

Absolwenci studiów podyplomych EMBA nabywają kompleksowe spojrzenie na zarządzanie, rozwój, doskonaląc swoją wiedzę, kompetencje, umiejętności stając się tym samym renomowanymi specjalistami, ludźmi na drodze do sukcesu zawodowego. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie EMBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów badaczy i praktyków z Polski i zagranicy.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

60

Lokalizacja

Warszawa

Program
Executive Master of Business Administration (EMBA)

składa się z następujących modułów

1. Zarządzanie strategiczne
2. Zarządzanie kryzysowe
3. Zarządzanie międzynarodowe
4. Zarządzanie zmianą
5. Strategia marketingowa
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR) oraz zarządzanie osobiste
7. PR & Social media i komunikacja społeczna
8. Etyka biznesu
9. Przywództwo & Coaching
10. Zarządzanie projektami
11. Protokół biznesowy
12. Negocjacje i mediacje
13. Prawo biznesowe
14. Psychologia decyzji menedżerskich

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy
  • 2 zdjęcia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
WSM w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  – 

Executive Master of Business Administration (EMBA)

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie