Rekrutacja 2021/2022

Studia PodyplOmowe

Audyt Podatkowy z elementami rachunkowości

Rekrutacja na semestr jesienno - zimowy

O studiach

Zasadniczym celem studiów podyplomowych jest dostarczenie aktualnej i kompleksowej wiedzy z zakresu zasad organizowania i przeprowadzania czynności związanych z audytem podatkowym. Uczestnicy mają możliwość pozyskania oraz aktualizacji wiedzy z zakresu działalności organizacji, rachunkowości oraz prawa podatkowego. Realizacja programu umożliwi słuchaczom przekazanie umiejętności umożliwiających weryfikacje legalności i prawidłowości rozliczeń podatkowych wraz z opracowywaniem rekomendacji ewentualnych zmian z uwzględnieniem ryzyka podatkowego. Nabyta wiedza i umiejętności mają na celu umożliwić uczestnikom podejmowanie działań zwiększających bezpieczeństwo prawne i finansowe podmiotów gospodarczych. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy przeanalizują mechanizmy, instrumenty i procedury kontroli podatkowej. Uczestnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z narzędziami identyfikacji ryzyka podatkowego oraz mechanizmami jego minimalizacji. W ramach studiów podyplomowych uczestnicy nabędą wiedzą, umiejętności oraz kompetencje umożliwiające przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji rozliczeń podatkowych.

Adresaci Programu

 • Audytorzy wewnętrzni
 • Pracownicy służb finansowo – księgowych
 • Pracownicy biur rachunkowych
 • Kadra kierownicza
 • Osoby, które w przyszłości będą zajmować się kształtowaniem i weryfikacją prawidłowości rozliczeń rachunkowo – podatkowych.

Organizacja studiów

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 semestry

Punkty ECTS

30

Lokalizacja

Warszawa

Program
Audyt Podatkowy z elementami rachunkowości

składa się z następujących modułów

 • Prawo przedsiębiorców
 • Uwarunkowania działalności jednostek sektora finansów publicznych
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Pracownik w organizacji, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Identyfikacja i pomiar ryzyka działalności
 • Zarządzanie ryzykiem działalności
 • System zarządzania, COSO
 • System kontroli wewnętrznej
 • Rola audytu wewnętrznego
 • Metodyka audytu wewnętrznego
 • Ryzyko w audycie
 • Planowanie audytu podatkowego
 • Standardy audytu wewnętrznego
 • Uwarunkowania audytu podatkowego
 • Mapowanie ryzyka podatkowego
 • Organizacja rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość podatkowa

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • 2 zdjęcia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Opłaty

(8 rat)

Konto bankowe

Czesne prosimy wpłacać na nr konta:
WSM w Warszawie,  BNP Paribas z siedzibą w Warszawie
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010 z dopiskiem:
opłata roczna/ratalna/semestralna  – 

Audyt Podatkowy z elementami rachunkowości

Kierunek realizowany we wspólpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej

KONTAKT

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie