Zapytanie ofertowe NR2/6603/2017

na usługę polegająca na dostarczeniu i wdrożeniu oprogramowania komputerowego zwanego „programem” przeznaczonym do kompleksowej obsługi informatycznej biblioteki akademickiej, w ramach projektu „Rozwój e-usług w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, przyczyniający się do zwiększenia efektywności, dostępności oraz jakości kształcenia w regionie” NR 2/6603/2017Zamawiający:

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, ul. Kawęczyńska 36. 03-772 Warszawa

TERMIN SKŁADANIA

23 października 2017r. do godz. 15:00.

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO
WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Kawęczyńska 36 w Warszawie, pokój nr: B002, do dnia 23 października 2017r. do godz. 15:00. Osobą do kontaktu jest Pani Iwona Romanowska tel. (22) 59-00-775.

 2) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych przedstawić dokumenty żądane przez Zamawiającego

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn.

 

OSOBA DO KONTAKTU
Iwona Romanowska nr tel. (22) 59-00-775 mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu „Rozwój e-usług w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, przyczyniający się do zwiększenia efektywności, dostępności oraz jakości kształcenia w regionie” nr RPMA02.01.01-14-6606/16-00 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoPrzedmiotem zamówienia jest:

  1. Przekazanie licencji na oprogramowanie systemowe i dedykowane do realizacji następujących usług w ramach Programu do obsługi biblioteki akademickiej:
   a. Gromadzenie
   b. Integracja wszystkich funkcji niezbędnych w bibliotece: opracowanie zbiorów, gromadzenie (inwentaryzowanie), udostępnianie (wypożyczanie).
   c. Komunikacja międzybibliotecznej poprzez sieć Internet oraz eksport danych bibliograficznych, w celu prowadzenia wymiany danych pomiędzy bibliotekami.
   d. Łatwa i szybka rejestracja wypożyczeń i zwrotów
   e. Opracowanie i wyszukiwanie informacji.
   f. Przejmowanie danych w formacie MARC21 lub MARC-BN w celu zapewnienia dostępu do bibliograficznych baz danych udostępnianych przez Bibliotekę Narodową: Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism oraz Kartoteka wzorcowych, Haseł Przedmiotowych BN.
   g. Udostępnianie zbiorów
   h. Zapewnienie możliwości udostępniania swoich opisów bibliograficznych innym bibliotekom i uczestnictwa w systemach wspólnego przeszukiwania katalogów
  2. Udostępnienie pilotażowej wersji programu na serwerach Dostawcy
  3. Dostosowanie, konfiguracja i instalacja programu na serwerach Zamawiającego
  4. Utrzymanie programu i wsparcie użytkowników w trakcie trwania projektu oraz w okresie 5 (słownie: pięciu) lat po jego zakończeniu.
  5. Organizacja i realizacja szkoleń z zakresu użytkowania programu i udostępnionych narzędzi.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testów Programu z warunkiem, że przeprowadzenie testów jest jego uprawnieniem, a nie obowiązkiem.

 
Zamówienie będzie realizowane w okresie od daty podpisania umowy do 31 sierpnia 2018r.

 

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png