Diagnoza kompetencji menedżerskich - porównanie polskiego i bułgarskiego systemu

Projekt „Diagnoza kompetencji menedżerskich - porównanie polskiego i bułgarskiego systemu” realizowany w okresie 01.09 2019 – 31.12.2020r w ramach umowy grantowej UPG -MWSO-2-2019-88 w ramach Projektu standardowego pt. „ Międzynarodowa współpraca się opłaca. Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020.

Celem projektu grantowego pn. Diagnoza kompetencji menedżerskich - porównanie polskiego i bułgarskiego systemu było wdrożenie nowego rozwiązania, tj. modelowego narzędzia do diagnozowania kompetencji menedżerskich w Wyższej Szkole Menedżerskiej (WSM) w Warszawie. Projekt realizowany z partnerem zagranicznym The Burgas Free University (BFU) w ramach współpracy międzynarodowej. W ramach projektu powstało 19 dokumentów w tym ekspertyzy, z których rekomendacje mogą być implementowane przez inne Uczelnie Wyższe w celu doskonalenia programów kształcenia dla kadr menedżerskich jak również przy opracowywaniu ścieżki rozwoju zawodowego. Dzięki zaimplementowaniu narzędzia modelowego można weryfikować luki i nadwyżki kompetencyjne wśród studentów jak i pracowników.

Partnerzy

Wyższa Szkoła Menedżerska
Burgas Free University
Grupa Profesja

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook