Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania (I stopień)

fundusz 2017 

DARMOWE SZKOLENIA DLA STUDENTÓW!

ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
na realizacje projektu pn. „Nowe kwalifikacje i umiejętności w obszarze zarządzania (I stopień)”
POWR.03.01.00-00-K283/16-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

 

Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Celem głównym projektu jest: Podniesienie w okresie od 01.01.2017 do 30.09.2018 kompetencji 246 studentów (140K, 106M) czterech ostatnich semestrów kierunku Zarządzanie I stopnia, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

 

 

Cele szczegółowe projektu:

  1. Diagnoza kompetencji Uczestników Projektu niezbędnych na rynku pracy poprzez badanie kompetencji
  2. Podniesienie kompetencji zawodowych potrzebnych do odnalezienia się na rynku pracy uczestników/czek projektu poprzez ukończenie certyfikowanego szkolenia językowego i dodatkowych zadań praktycznych realizowanych z pracodawcami
  3. Podniesienie kompetencji komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych poprzez ukończenie warsztatów praktycznych oraz warsztatów kształcących kompetencje
  4. Podniesienie wiedzy w zakresie praktycznych aspektów działania przedsiębiorstw poprzez realizację wizyt studyjnych

 

Projekt przewiduje realizację następujących działań na rzecz studentów:

  • bilans kompetencji początkowy oraz bilans kompetencji końcowy
  • zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje: komunikacja z klientem, autopromocja i prezentacje multimedialne, negocjacje, trening asertywności
  • wizyty studyjne u pracodawców
  • zadania praktyczne realizowane wspólnie z pracodawcami z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie oraz przepływem informacji w firmie
  • dodatkowe zadania praktyczne realizowane w formie projektowej
  • certyfikowane szkolenia przygotowujące do egzaminu LCCI IQ English for Business


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do osobistego kontaktu, telefonicznego lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej (decyduje kolejność zgłoszeń) z Asystentem projektu, pokój FA005, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa.

 

Liczba miejsc ograniczona
Wartość projektu 1.402.124,40 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 1.181.710,44 PLN

 

Koordynator Projektu: Agnieszka Olesiejuk nr tel. (22) 59-00-763
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Asystent projektu: Iwona Górka nr tel. (22) 59-00-781 lub (22) 59-00-783
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista ds. rozliczeń: Małgorzata Foremniak nr tel. (22) 59-00-808
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png