+48 44 77 70 001

Kontakt

Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36. 03-772 Warszawa

NIP 113 01 21 889

Filia w Bełchatowie

ul. Edwardów 5, 97-400 Bełchatów
tel. 44 77 70 001

Filia w Ciechanowie

ul. Żórawskiego 5, 06 – 400 Ciechanów
tel. 23 6725061 , tel. / fax 23 6729333

Lista kontaktów

Dział Techniczny Informatyki

Dziekanat – Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych

Dziekanat – Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Dziekanat – Instytut Pedagogiki i Psychologii

My na mapie