Opłaty

 

Opłata za studia podyplomowe organizowane przez WSM w Warszawie w roku akademickim 2020-2021


Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:
WSM w Warszawie, BNP Paribas
91 1600 1462 1820 6340 1000 0010
z dopiskiem "opłata semestralna..." lub "opłata roczna..."


Opłatę w postaci 4 rat słuchacz studiów podyplomowych wnosi w terminach do:

  • 20 października,
  • 20 listopada,
  • 20 grudnia,
  • 20 stycznia

za semestr jesienno-zimowy

  • 20 lutego
  • 20 marca
  • 20 kwietnia
  • 20 maja

za semestr wiosenno- letni.

Deklaracja wyboru płatności jest składana podczas podpisywania umowy o studiowaniu.

Słuchacz jest zobowiązany każdorazowo dostarczyć do biura CKU potwierdzenie dokonanej wpłaty za czesne, w tym dokonanej przez zakład pracy.

Cennik Studia Podyplomowe 2020-2021

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook