COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Compliance w organizacji

compliance.jpg

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej zapraszają
na studia podyplomowe "Compliance w organizacji"

Adresaci studiów

Studia są kierowane do:
Osób, które ukończyły studia wyższe i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą z istniejącymi bądź powstającymi działami zarządzania ryzykiem zgodności organizacji;
osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji programów i strategii compliance lub poszczególnych domen tej funkcji;
doświadczonych specjalistów z działów prawnych, audytu, kontroli wewnętrznej, finansów, relacji z inwestorami, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa i ochrony danych
osób odpowiedzialnych za zarzadzanie ryzykiem, przeciwdziałanie nadużyciom oraz promocje zachowań etycznych

 

Efektywna polityka zarzadzania ryzykiem braku zgodności – compliance umożliwia przedsiębiorstwom stanie się bardziej konkurencyjnymi zarówno na rynkach międzynarodowych, jak i krajowych. Bez niej nie można sobie już wyobrazić efektywnego i przyszłościowego zarzadzania przedsiębiorstwem. Coraz więcej dużych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego wprowadza (stosuje, uwzględnia) politykę compliance. W wyniku tego zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie wciąż wzrasta.

Wewnątrz organizacji – poprzez zarzadzanie zasadami i procedurami korporacyjnymi opartymi na kodeksie postepowania mającymi zastosowanie do każdego pracownika bądź do zdefiniowanych grup pracowniczych oraz jasno określającymi wytyczne i konsekwencje niestosowania się do nich. Elementem zarzadzania zasadami i procedurami korporacyjnymi jest właściwa edukacja, czyli promowanie wiedzy na temat decyzji biznesowych uznawanych przez przedsiębiorstwo za właściwe i nie właściwe, podkreślania wagi i znaczenia udziału każdego pracownika w procesie realizacji celów biznesowych niezależnie od szczebla na jakim się znajduje oraz otwartość i swoboda wypowiedzi zmierzająca do wykluczania, wykrywania bądź niwelowania nadużyć przy jednoczesnym budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników;

Na zewnątrz organizacji – poprzez transparentność stosowanych praktyk biznesowych oraz budowanie i utrzymywanie właściwych relacji z organami prawnymi jak i kontrahentami. Osiągane jest to m.in. poprzez ochronę danych osobowych, ochronę tajemnicy handlowej oraz zapobieganiem manipulacjom finansowym.

Celem, który chcemy osiągnąć zapraszając do udziału w studiach, jest naświetlenie tematyki compliance z różnych perspektyw, przy jednoczesnym oparciu się na praktycznych przykładach. W trakcie studiów przedstawimy jak, w ramach istniejących struktur i rozwiązań, zastosować różnorodne instrumenty do rozbudowy efektywnego systemu zarządzania compliance na miarę każdego przedsiębiorstwa.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują

Korzyści dla uczestników studiów

Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących normami społecznymi w obszarze działalności gospodarczej, zarówno z zakresu etyki, jak i prawa jest bardzo ważną podstawą działania w zakresie compliance. Dzięki długoletniemu doświadczeniu naszych prelegentów w zakresie compliance udało nam się skompletować tę wiedzę popartą praktycznymi aspektami działalności metodykę tworzenia infrastruktur compliance. Studia sa pierwszymi w Polsce studiami prowadzonymi przez profesjonalistów na co dzień zajmujących się wdrażaniem i rozbudową systemów compliance w przedsiębiorstwach. Wraz z doświadczonymi ekspertami wypracują Państwo w oparciu o teoretyczne podstawy również praktyczne możliwości wdrażania i rozwijania organizacji compliance w przedsiębiorstwie dla osiąganie przez nie celów biznesowych.

Uczestnicy studiów:

 • Będą bardziej świadomi istoty oraz charakteru i zakresu funkcji compliance
 • Będą potrafili scharakteryzować różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego, komórki zarządzania ryzykiem operacyjnym, rolą departamentów prawnych oraz komórek bezpieczeństwa
 • Nauczą się rozgraniczać zadania w zakresie wzajemnie przenikających się obszarów działania w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym i prawnym, audytu wewnętrznego i compliance
 • Nauczą się stosować w praktyce podstawowe zasady compliance w organizacji
 • Zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania wybranych elementów systemu zarządzania ryzykiem compliance
 • Nauczą się definiować wspólne płaszczyzny współpracy między funkcją compliance a innymi funkcjami kontrolnymi w organizacji
 • Zapoznają się z zasadami określania zakresu kompetencji i obowiązków realizowanych przez pracowników odpowiedzialnych za compliance
Otoczenie prawne organizacji
  • Państwo prawa a gospodarka rynkowa
  • Podstawy prawne compliance w dyrektywach EU
  • Podstawy prawne compliance w prawie polskim
  • Elementy Kodeksu Spółek Handlowych
  • Przepisy o ochronie konkurencji i konsumenta oraz przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym
  • Elementy prawa pracy
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
Etyka biznesu i ład korporacyjny
Rola zespołu Compliance we wspomaganiu osiągania celów biznesowych
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
Programy działania monitoringu compliance oraz rodzaje przestępstw finansowych
Działania prewencyjne funkcji compliance
Zapewnienie ładu i przejrzystości funkcjonowania przedsiębiorstwa
IT i compliance – przeciwdziałanie przestępczości informatycznej oraz rola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych
Mechanizmy kontrolne compliance w organizacji, wewnętrzne i zewnętrzne metody zarządzanie jakością
Skuteczne raportowanie funkcji compliance oraz ustanowienie mierników jakości
Compliance w Bankowości
Seminarium dyplomowe
pikw.gif

Informacje organizacyjno-administracyjne

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni, pokój B 005.

 

tel. 22 59 00 765

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje merytoryczne www.pikw.pl

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW

Office: +48 22 654 10 44
Mobile: +48 695 761 711
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Charakter studiów

Studia podyplomowe kwalifikacyjne.

Czas trwania

2 semestry, zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłaty
Wymagane dokumenty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook