COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Audyt śledczy

audyt.jpg

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej zapraszają
na studia podyplomowe "Audyt śledczy".

Kierunek "Audyt śledczy" jest odpowiedzią za obserwowane od kilku lat rosnące zapotrzebowanie firm, urzędów i instytucji na ten rodzaj funkcji w organizacji. Coraz częściej zarządy i właściciele firm oczekują od audytorów wewnętrznych umiejętności i wiedzy niezbędnych do prowadzenia działań z obszaru audytu śledczego, nie chcąc tworzyć odrębnej funkcji lub komórki organizacyjnej dedykowanej li tylko do tego obszaru pracy audytorskiej.

Kierunek został przygotowany w oparciu o nową publikację  "Audyt śledczy - przetwarzanie informacji z wykorzystaniem metod i technik analizy śledczej" - PIKW, Warszawa
2019 Publikacja prezentuje unikalne narzędzie wspomagające proces analizy i zarządzania informacją w tym praktyczne aspekty analizy powiązań oraz inne narzędzia wykorzystywane przez organy ścigania w analizie kryminalnej. Narzędzie to wniesie zupełnie nowy wymiar w pracy audytorów, kontrolerów, menedżerów ryzyka oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem w organizacji. Będzie również wsparciem dla kadry zarządzającej.

Odbiorcy studiów

Kierunek przeznaczony jest dla osób zainteresowanych tematyką prowadzenia audytów śledczych, w szczególności pracowników komórek kontroli i audytu oraz osób planujących w przyszłości zajmować się zawodowo tym obszarem audytu w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji publicznej. Kierunek pomocny również dla osób przygotowujących się do uzyskania certyfikatu CFE (Certified Fraud Examiner).

Forma prowadzenia zajęć

 • Wykłady teoretyczne,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • studia przypadku,
 • dyskusje grupowe,
 • testy,
 • warsztaty.

Zasady realizacji studiów

Postawą kierunku "Audyt śledczy" jest zapoznanie słuchaczy z metodologią i technikami stosowanymi w procesie prowadzenia audytów śledczych, a także "warsztatem" audytora (oraz analityka) śledczego, który w polskiej literaturze przedmiotu nie jest obszernie opisany. Audyt śledczy służy bowiem przede wszystkim potwierdzeniu bądź zaprzeczeniu podejrzenia wystąpienia nadużycia w przedsiębiorstwie, organizacji, urzędzie czy instytucji. W przypadku potwierdzenia podejrzenia zaistnienia nadużycia, audytor/audytorzy śledczy mają za zadanie odpowiedzieć na 7 złotych pytań kryminalistyki: Co? Gdzie? Kiedy? Jak? Czym? Dlaczego? Kto? Uzyskanie odpowiedzi na te pytania pozwala zidentyfikować zarówno mechanizm powstania nadużycia i wdrożyć w organizacji odpowiednie działania korygujące oraz zapobiegawcze, które mają chronić ją w przyszłości od zaistnienia podobnych zdarzeń.

Cele studiów

Przygotowanie słuchaczy do pracy i prowadzenia audytu śledczego przy wykorzystaniu narzędzi analizy śledczej, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową. Udział w studiach zapewni zdobycie kwalifikacji do samodzielnego prowadzenia audytu śledczego poprzez:

 • Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy z zakresu kontroli i audytu w organizacji,
 • Kształtowanie umiejętności planowania i doboru właściwych metod i narzędzi prowadzenia audytu śledczego,
 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów dokumentowania wyników audytu śledczego,
 • Wejście w nowy wymiar pozyskiwania oraz analizy informacji z wykorzystaniem narzędzia tzw. analizy śledczej.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu

 • Metodologii analizy śledczej wykorzystywanej przez organy ścigania
 • Wykorzystania otwartych źródeł informacji
 • Analizy ryzyka
 • Analizy decyzyjnej

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują

Wykładowcy


Zajęcia prowadzone są przez praktyków tego zawodu, byłych policjantów, psychologów policyjnych oraz doświadczonych analityków. Mają formę zarówno wykładów teoretycznych, jak i ćwiczeń warsztatowych, w czasie których pod okiem doświadczonych trenerów uczestnicy zajęć mogą wcielać się w autentyczne sytuacje, z którymi przyjdzie im się zetknąć w trakcie wykonywania obowiązków audytora śledczego. Poznają także podstawy prawne i metodologiczne prowadzenia audytów śledczych, elementy analityki śledczej, psychologii, kryminologii oraz szereg innych zagadnień wynikających z wiedzy, doświadczenia i wieloletniej praktyki wykładowców.

Wprowadzenie do audytu śledczego z elementami kryminologii
 • Zakres problematyki, podstawowe definicje i pojęcia kryminologii
 • Rola kontroli, audytu wewnętrznego i audytu śledczego, funkcja zarządzania ryzykiem w firmie.
 • Procedury i dokumenty systemu zarządzania i kontroli w firmie.
 • Środowisko i kultura organizacji – wsparcie audytu śledczego.
 • Możliwości budowania wsparcia ze strony środowiska i władz organizacji dla audytu wewnętrznego w polskich realiach.
Charakterystyka zjawiska przestępczości gospodarczej.
Zapobieganie nadużyciom w organizacji. Modele systemów „antyfraudowych”
Sprawca przestępstwa gospodarczego
Informacja w procesie audytu śledczego
Analiza informacji - przebieg procesu, zasady, produkty
Pozyskiwanie informacji – prowadzenie wywiadu metodą FBI
Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego
Analiza śledcza – nowoczesne narzędzie przetwarzania informacji w procesie audytu śledczego
Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach
Audyt śledczy – modelowe postępowanie w zakresie wykrywania i zapobiegania nieprawidłowościom w przedsiębiorstwie i instytucjach
Audyt śledczy w praktyce
pikw.gif

Informacje merytoryczne www.pikw.pl

Ireneusz Jabłoński, Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu PIKW

Office: +48 22 654 10 44
Mobile: +48 695 761 711
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 20 osób.

Charakter studiów

Studia podyplomowe kwalifikacyjne.

Czas trwania

2 semestry, zjazdy co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Opłaty
Wymagane dokumenty

Kontakt

Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Główny budynek Uczelni, pokój B 005.

tel. 22 59 00 765

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook