Bloki przedmiotów

Blok przedmiotów podstawowych

 • W prowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej
 • Kierunki rozwoju psychologii
 • Biologiczne mechanizmy zachowań
 • Filozofia
 • Logika
 • Metody badań statystycznych
 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologia osobowości
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Psychologia uczenia się i pamięci
 • Metodologia badań psychologicznych
 • Psychologia społeczna
 • Diagnoza psychologiczna
 • Psychologia eksperymentalna
 • Psychoterapia
 • Etyka i etyka zawodu psychologa
 • Psychometria
 • Psychopatologia
 • Seminarium roczne empiryczne*
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia rewalidacyjna
 • Patologie społeczne
 • Pomoc psychologiczna
 • Psychologia twórczości
 • Seminarium magisterskie*
 • Psychologia zdrowia i jakości życia
 • Psychologia religii i duchowości

 

Blok przedmiotów fakultatywnych

 • Współczesne problemy społeczne
 • Psychologia mediów i reklamy
 • Metody i techniki treningu psychologicznego w sporcie
 • Social Psychology Across Cultures
 • Psychologia zdrowia, sportu i osiągnięć
 • Problematyka wypalenia zawodowego
 • Opiniowanie, ekspertyzy psychologiczno-sądowe
 • Problemy psychologiczne dzieci i młodzieży z zaburzeniami endokrynnymi
 • Social Psychology of Training, Development and Change
 • Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież

 

Blok przedmiotów uzupelniających

 • Komunikacja interpersonalna
 • Zarys neurobiologii
 • Wprowadzenie do psychologii sportu
 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej małego dziecka
 • Wprowadzenie do psychologii wychowawczo-klinicznej
 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej człowieka dorosłego
 • Terapia rodzin i małżeństw
 • Wprowadzenie do psychologii sądowej
 • Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji
 • Elementy prawa dla psychologów
 • Metody rozwiązywania konfliktów i sporów
 • Etyka zawodu psychologa
 • Praktyka po III roku i po IV roku*

 

Blok przedmiotów językowych

 • Lektorat języka obcego na poziomie B2
 • Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2
 • Lektorat z języka obcego na poziomie B2+ lub wyższym

 

Blok przedmiotów ogólnouczelnianych

 • Technologia informacyjna*
 • WF**
 • Podstawy ochrony własności intelektualnej*
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy*
 • Socjologia ***
 • Ekonomia ***
 • Podstawy pedagogiki*
 • Public relations ***

*przedmioty obowiązkowe
** wf na studiach stacjonarnych
***student wybiera dwa przedmioty z pośród trzech i zalicza w czasie przewidzianym w programie studiów

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png