Dr Marek Pawłowski

pawowski marek 3

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Dziedzina naukowa, dyscyplina i specjalność:
□ Dziedzina: nauki społeczne
□ Dyscyplina: pedagogika, nauki i zarządzaniu i jakości
□ Specjalność: konsulting, organizacja pracy i zarządzanie czasem, pedagogika pracy, pedagogika szkolnictwa wyższego, zarządzanie w oświacie, zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Nota biograficzna:
  □ Studium Nauczycielskie Nr 4 w Warszawie (lata 1986-1988) - specjalność: Nauczanie początkowe. Obrona pracy dyplomowej (Warszawa, czerwiec 1988);
  □ Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (lata 1988-1993). Obrona pracy magisterskiej nt. „Aspiracje muzyczne młodzieży na tle jej wartości życiowych” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Potockiego na specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna (Warszawa, październik 1993);
  □ Wydział Menedżerski Wyższej Szkoły Menedżerskiej Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Warszawie (lata 1996-1997). Obrona pracy podyplomowej nt. „Wykorzystanie czasu w procesie realizacji ról zawodowych młodych nauczycieli akademickich” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Kobylińskiego na kierunku zarządzanie i marketing, specjalność: Konsulting (Warszawa, czerwiec 1997);
  Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obrona pracy doktorskiej nt. „Spełnianie roli nauczyciela akademickiego przez młodych pracowników. Dysfunkcja czy synergia” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Pospiszyla (Warszawa, lipiec 2002).
  □ W latach 1990-2000 Członek Rady Nadzorczej Fundacji Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, Warszawa, ul. Mokotowska 48
  □ Od 06.1995r. do 03.1999r. Kurator Społeczny dla nieletnich przy Sądzie Warszawa Praga Płd.
  □ Od 09.1995r. do 03.2012r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie stworzenie i wdrożenie - jako Pełnomocnik rektora ds. Toku Studiów a później ds. Nauczania - autorskiego projektu planowania i organizacji zajęć dydaktycznych.
  □ Od 1 października 2005r. do 30 września 2006r. Kierownik specjalności Doradztwo zawodowe w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (studia niestacjonarne pierwszego stopnia – kierunek pedagogika);
  □ Od 1 października 2006r. do 30 września 2014r. kierownik specjalności Zarządzanie w oświacie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (studia niestacjonarne drugiego stopnia – kierunek pedagogika);
  □ W latach 2008-2014 w Akademii Pedagogiki Specjalnej wykładowca na studiach podyplomowych Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych kierowanych przez dr hab. M. Wolan-Nowakowską przedmiotu Pedagogika pracy (7 edycji);
  □ 25.11.2003-15.02.2008 adiunkt na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, Katedra Zarządzania (Katedra Podstaw Zarządzania / Podstaw, Metod i Technik Zarządzania);
  □ 01.04.2012 adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych (i Administracji) w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
  □ 01.10.2019 adiunkt w Instytucie Pedagogiki i Psychologii w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.

Wybrane publikacje:
Lista monografii:
 „Wybrane zagadnienia pedagogiki pracy w kontekście poradnictwa zawodowego” [w:] „Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych – ku możliwościom przeciw ograniczeniom” (red.) M. Wolan-Nowakowska, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, Kraków 2009, s. 65-86.
 „Rola organizacji procesów dydaktycznych w szkole wyższej (studiów wyższych) w kształceniu menedżerów na przykładzie WSM w Warszawie”, [w:] Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Rozwój innowacji w gospodarce. Systemy podatkowe (wybrane zagadnienia), Prace naukowe pod red. S. Dawidziuka, Oficyna Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2009, s. 83-111.
 (współautor monografii wraz z Z. Piątkowskim, W. Żebrowskim, A. Kułakowską, B. Mielińską-Lasota, J. Cetnerem, K. Mazurem, K. Stańkowskim), „Zachowania organizacyjne i decyzje menedżerskie w przedsiębiorstwie XXI wieku”, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2009, s. 25-80, 117-133.
 Autor rozdziału „Efektywność zarządzania” [W:] „Koncepcje i metody zarządzania. Teoria i praktyka”, (red.) S. Duchniewicz, Wyd. IV, Wyd. PTM, Warszawa 2010, s. 541-619.
 (współautor monografii wraz z Z. Piątkowskim, Z. Pawlakiem, A. Smoleniem, J. Cetnerem, A. Kułakowską, K. Stańkowskim W. Żebrowskim, K.P. Mazurem, J. Majerowskim, B. Mielińską-Lasota, R. Sajecką), „Organizacja i zarządzanie”, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa 2012, s. 265-281.

Wybrane artykuły:
 „Zarządzanie zasobami czasu pracy. Cz. I. Zagadnienia ogólne”, Kwartalnik Policyjny nr 3(17) /2011, s. 47-49.
 „Zarządzanie zasobami czasu pracy. Cz. II. Modele i formy organizacji czasu pracy”, Kwartalnik Policyjny nr 4(18) /2011, s. 27-31.
 współautor artykułu (wraz z A. Kułakowską, K.P. Mazurem, Z. Piątkowskim), „Nowoczesne metody zarządzania w praktyce przedsiębiorstw”, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 2 /2013, s. 157-161.
 „Maria Montessori, czyli o innym spojrzeniu na pracę dydaktyczno-wychowawczą” [W:] Autokreacja innowacyjna w procesie wychowawczym (red.) I. Kust, J. Michalak-Dawidziuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2014, s. 277-291.
 współautor artykułu (wraz z K.P. Mazurem, A. Piątkowskim), „Wpływ różnic kulturowych na odmienne postrzeganie pojęcia motywowania na przykładzie: Japonii, krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej” Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 1/2014, s. 162-168.
 współautor artykułu (wraz z A. Kułakowską,, Z. Piątkowskim, D. Matuszewskim, K.P. Mazurem) „Nowoczesne koncepcje zarządzania w realizacji funkcji organizowania w praktyce przedsiębiorstw” Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 2/2014, s. 151-156.
 „Innowacje w przygotowaniu studentów do pracy nauczyciela (na przykładzie APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)” [w:] Слов’янський Вісник. Збірник наукових праць, Випуск 22, Серія «Історичні науки та політичні науки» Наукова редакція: доктор політичних наук, професор Б. М. Юськів Рівненський Державний Гуманітарний Університет Рівненський Інститут Слов’янознавства Київського Славістичного Університету, Рівне 2015, s. 128-132.
 współautor artykułu (wraz z A. Kułakowską, A. Piątkowskim) „Kontroling w procesie wdrażania nowoczesnych metod zarządzania – teoria i praktyka na przykładzie własnych badań” Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 1/2016, s. 127-132.
 współautor artykułu (wraz z A. Kułakowską, Z. Piątkowskim, A. Piątkowskim, W. Żebrowskim) „Możliwości i obszary stosowania efektywnych metod zarządzania w praktyce menedżerów” Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 1/2016, s. 146-149.
 współautor artykułu (wraz z A. Kułakowską, Z. Piątkowskim, R. Sajecką) „Stosowanie empowermentu w praktyce państwowych i prywatnych przedsiębiorstw. Część I”, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 2 /2016, s. 141-147.
 współautor artykułu (wraz z A. Kułakowską, Z. Piątkowskim, R. Sajecką, A. Piątkowskim) „Uwarunkowania stosowania empowermentu w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach – CZ. II”, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 1 /2017, s. 156-163.
 współautor artykułu (wraz z A. Kułakowską, Z. Piątkowskim, R. Sajecką), „Stosowanie empowermentu w procesie decyzyjnym i organizowaniu pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach – część III”. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 2 /2017, s. 114-120.
 współautor artykułu (wraz z A. Kułakowską, Z. Piątkowskim, R. Sajecką), „Empowerment w motywowaniu i zaangażowaniu pracowników w organizacjach – część IV”. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 2 /2017, s. 132-137.
 współautor artykułu (wraz z A. Kułakowską, Z. Piątkowskim, R. Sajecką), „Stosowanie empowermentu w komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej w pracy zawodowej pracowników i kadry kierowniczej w organizacjach” – Część V. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 1 /2018, s. 163-169.
 współautor artykułu (wraz z A. Kułakowską, Z. Piątkowskim, R. Sajecką), „Bariery stosowania empowermentu w pracy zawodowej kierowników i pracowników organizacji” – Część VI. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 2 /2018, s. 133-137.
 współautor artykułu (wraz z A. Kułakowską, Z. Piątkowskim, „Kultura organizacyjna w organizacji”. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego Nr 1 /2019, s. 125-132.

Kontakt:
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 501-094-270

Dyżur:
Tok 2 soboty:
godz. 10.15 - 11.15 zj. 4, 6, 8 - sala F-210
godz. 14.30 - 15.30 zj. 1, 3, 5, 7-  sala F-210

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook