Dr Ewa Wojtowicz

fota na www

Dziedzina, dyscyplina, specjalność:
Nauki społeczne, psychologia, psychologia społeczna

Psycholog, trener i wykładowca akademicki z zakresu rozwoju „people skills”, psychologicznych kompetencji specjalistycznych oraz zastosowań psychologii w biznesie i edukacji. Prowadzi praktykę z zakresu pomocy psychologicznej, szkoleń i coachingu. Jest prezesem fundacji Instytut Psychologii i Psychoterapii zajmującej się edukacją psychologiczną i świadczeniem usług psychologicznych. Praktyczne doświadczenie zdobywała na stanowisku koordynatora ds. rozwoju personalnego i doradcy zawodowego. Była współrealizatorem dwóch projektów gier komputerowych z zakresu doradztwa zawodowego. Jako psycholog pracowała z osobami doznającymi przemocy, kobietami w chorobach nowotworowych i osobami starszymi. Realizowała również projekty edukacyjne i biznesowe dotyczące zastosowań psychologii w kształtowaniu skuteczności osobistej i zarządzaniu karierą oraz rozwoju eksperckim i managerskim. Jako nauczyciel akademicki na różnych kierunkach (psychologia, zarządzanie, pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, specjalistyczne studia podyplomowe) związana jest z uczelniami wyższymi od ponad 17 lat. Tematyka prowadzonych przez nią zajęć zbieżna jest z doświadczeniem praktycznym i dotyczy psychologii biznesu, rozwoju zawodowego oraz szeroko rozumianej działalności pomocowej skierowanej do indywidualnego odbiorcy (np.: pomoc psychologiczna, coaching, umiejętności psychologiczne). W swojej pracy wychodzi z założenia, że rozwój zawodowy nie jest odseparowany od rozwoju osobistego – koncentruję się więc na tworzeniu środowiska sprzyjającego pogłębianiu samoświadomości niezbędnej do efektywnego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i osobistych.

Kluczowe kwalifikacje:
• Doktor nauk humanistycznych, specjalność psychologia (2009, Uniwersytet SWPS)
• Magister psychologii (2002, Uniwersytet SWPS)

Szkoła Trenerów Biznesu. Grupa SET. Warszawa (2017, Warszawa)
Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej (2014, Instytut Psychologii Zdrowia)
Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (2010, Centrum Terapii Skoncentrowanej na
Rozwiązaniach w Warszawie, I stopień)
International Coaching Community (2009, certyfikat)
Studium terapii w ujęciu psychodynamicznym - roczny kurs (2003, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)
Inne szkolenia zawodowe (np.: Wywiad motywujący, Coaching jako proces wspierania w rozwoju, Zarządzanie zmianą, kurs „Spadochron”, Developing skills for teaching management, AC/DC, EB itp.)

Kontakt: 
Poniedziałki: 08:00 - 11:15 (terminy zajęć)
Sobota: 8.00 – 8.45

Wybrane publikacje:

Wojtowicz, E. (2017). Odkryjemy miłość nieznaną – czyli co wiemy o romansie w pracy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1 (114), 57-67
Wojtowicz, E. (2016). Kompetencje miękkie jako twarde podstawy planowania kariery. Edukacja dla Bezpieczeństwa 3, 379-390
Wojtowicz, E. (2014). Motywowanie do szczęścia. Fides et Ratio, 3(19), 29-37,
Wojtowicz, E. (2013). Cele życiowe ojców i dzieci w ujęciu teorii autodeterminacji. Forum Oświatowe, 48, 73-85,
Wojtowicz, E. (2012). Znaczenie miękkich kompetencji na współczesnym rynku pracy. Humanizacja Pracy, 1, 25-40,
Wojtowicz, E. (2011). Cele życiowe, koncepcje cech a satysfakcja z pierwszej pracy kobiet i mężczyzn. Problemy Profesjologii, 2, 95 – 105,
Wojtowicz, E. (2005). Cele życiowe, wybory zawodowe i oczekiwania finansowe studentów psychologii. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo, 2(2), s.143-156

Inne: 

Wojtowicz, E. Dębska, E., Marianowska A. (2015). Alternatywne rozwiązania w poradnictwie karier na przykładzie projektu Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe. (projekt dla ORE) Dębska, E., Marianowska, A.,
Wojtowicz, E. (2015). Rola zainteresowań w konstruowaniu kariery edukacyjno-zawodowej z wykorzystaniem narzędzia Perspektywy Edukacyjno-Zawodowe (projekt dla ORE)Wojtowicz, E. (2015). Gra o przyszłość. Sygnał. Magazyn Wychowawcy, 6(030), 41-44,Paszkowska - Rogacz, A.,
Wojtowicz, E. (2012). Poradnik dla doradców zawodowych pracujących z wykorzystaniem gry Tajemnice Aeropolis (projekt nr 4/POKL/3.4.3/08 – bezpośredni nadzór MEN), Wojtowicz, E. (2011). Moce doradcy. Doradca zawodowy jak superman? Doradca Zawodowy, 4(17), 5-6,
Wojtowicz, E. (2008). Wolontariat – korzyści zawodowe i osobiste dla pracowników – wolontariuszy. Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiej Konferencji „Wolontariat pracowniczy - inwestycja społeczna w dobro

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook