O Instytucie

Instytut współpracuje ze środowiskiem adwokatów, radców prawnych, komorników, sędziów, prokuratorów. Pracownicy Instytutu to wysokiej klasy specjaliści zajmujący się problematyką nauk prawnych i bezpieczeństwa. Specjalizują się m in. W obszarze prawa administracyjnego i sądowo – administracyjnego, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa finansowego i kontroli skarbowej, prawa pracy, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, prawa międzynarodowego, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, stosunków międzynarodowych. Instytut współpracuje z otoczeniem zewnętrznym w kraju i oraz zagranicą. Celem Instytutu jest rozwój naukowo – dydaktyczny pracowników Instytutu jak również kształcenie Studentów w sposób umożlwiający im zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, która pozwoli im jako absolwentom poszczególnych kierunków znalezienie pracy spełniającej oczekiwania pracowników i pracodawców.

 

Struktura Instytutu

 

W ramach Instytutu funkcjonuje jedna katedra:

Katedra Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa, której kierownikiem jest prof. dr hab. Janusz Trzciński

 

W ramach Instytutu funkcjonują trzy kierunki:

Administracja I i II stopnia profil ogólnoakademicki

Bezpieczeństwo Narodowe I stopnia profil praktyczny

Prawo studia jednolite magisterskie  profil praktyczny

 

W ramach Instytutu działa Koło Naukowe Studentów Prawa i Administracji (Koło Naukowe Kryminologii i Kryminalistyki)  oraz Klinika Prawa.

 

Rady o charakterze opiniodawczo – doradczym

 

Rada naukowa dyscyplin:

Przewodniczący: dr Monika Bychowska

prof. dr hab. Jan Czerniakiewicz

prof. dr hab. Jan Grabowski

prof. dr hab. Maria Szyszkowska

prof. dr hab. Janusz Trzciński

dr Krzysztof Kawęcki

dr Marcin Konarski

dr Edyta Tkaczyk

 

Rada programowa dyscyplin:

Przewodniczący: dr Monika Bychowska

dr Aleksandra Chyc

dr hab. Jarosław Kostrubiec

dr Marta Tużnik

dr Piotr Wąchal

mgr r.pr. Urszula Adamczuk

mgr adw. Anna Kasicka – Potyraj

mgr r.pr. Przemysław Szymański

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSM w Warszawie: Maksymilian Kobus

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png