Koło Naukowe „Systemowych Badań nad Bezrobociem"

Działalność Koła nakierowana jest na pogłębienie wiedzy zdobywanej podczas zajęć dydaktycznych, a także jest formą warsztatów kształtujących umiejętności praktyczne, przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnictwo w jego pracach ma przygotować obecnych studentów, a przyszłych decydentów do wyzwań niezwykle skomplikowanej i pełnej sprzeczności gospodarki światowej XXI w., takich jak kryzysy, bezrobocie i dysproporcje rozwojowe.
Na spotkaniach członkowie poszerzają swoją wiedzę w zakresie mikro i makroekonomii poprzez poznawanie i analizowane wybranych problemów na podstawie najnowszej literatury o charakterze naukowym bądź publicystycznym, a także prezentowane są własne referaty studentów. Szczególną uwagę zwraca się na aktualne problemy funkcjonowania systemu gospodarczego w skali kraju oraz w ujęciu globalnym.

Założenia działań:
-Naszą misją jest przygotowanie studentów do działania w zmieniającym się środowisku ekonomicznym, zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.
-Dążymy do tego, aby upowszechniać zrozumienie skomplikowanych zależności systemowych między życiem społecznym a funkcjonowaniem gospodarki,
-Chcemy przeciwstawić myśleniu za pomocą błędnych stereotypów myślenie racjonalne, oparte na ekonomicznych zasadach,
-Członkowie koła współtworzą program działania oraz wymieniają doświadczenia i idee,
-Chcemy nawiązać ścisłą współpracę z innymi kołami na uczelniach warszawskich i poza nimi, oraz uczestniczyć we wspólnych projektach,
-Zamierzamy nawiązać kontakty z niektórymi organami administracji państwowej oraz stowarzyszeniami użyteczności publicznej zajmującymi się problematyką ekonomiczną.

Ponadto zamierzamy:
-Prowadzić własne badania o charakterze ekonomicznym na taką skalę jaka będzie możliwa,
-Organizować wykłady i dyskusje dla studentów na najbardziej aktualne i pilne tematy ekonomiczne,
-Organizować konferencje studenckie na wybrane tematy.
-Zorganizować warsztaty międzyuczelniane na których dokonana zostanie próba wypracowania programów umożliwiających sprawne wychodzenie gospodarki światowej z kryzysu finansowego i niedopuszczenie do następnych,
-Organizować spotkania i wyjazdy w teren w celu poznania wybranych problemów ekonomicznych kraju.
-Zorganizować imprezę środowiskową w celu nawiązania kontaktów ze studentami innych uczelni i przedstawicielami urzędów i instytucji zajmujących się problematyką gospodarczą.

Historia Koła
Koło powstało w roku 2005. Spotkania odbywały się około cztery do pięciu razy w roku. Niektóre z nich miały charakter integracyjny. Działalność Koła była m. in. prezentowana w r. 2006 na stronie internetowej Szkoły. Koło miało charakter otwarty. Tematyka spotkań koncentrowała się wokół problematyki bezrobocia oraz metod jego zwalczania. Przedmiotem dyskusji były między innymi: książką Rifkina pt. Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery post-rynkowej oraz artykuły Lecha Smolagi pt. „Automatyzacja – wyzwanie XXI w”; „Postęp cywilizacyjny – mit czy rzeczywistość”; „Makroekonomiczne problemy finansowania systemu emerytalno – rentowego”, „Deregulacja a kryzys finansowy roku 2008”. Dyskutowano także na temat braku przemyślanej polityki kształcenia na studiach wyższych w Polsce oraz błędów w systemie edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego Od grudnia roku 2009 funkcjonują dwie sekcje Koła Naukowego Ekonomii; oddzielne dla studiów dziennych i zaocznych. Wynika to z faktu, że studenci studiów zaocznych, których jest większość, nie są w stanie uczestniczyć w zebraniach organizowanych w dni powszednie. Tematy dyskusji są tak dobierane aby spotkania miały nie tylko walor naukowy ale również zaspokajały ciekawość słuchaczy odnośnie specyfiki współczesnego otoczenia ekonomicznego, w którym żyjemy.

Kierownik: Dr Lech Smolaga
Kontakt: Tel: 608 86 42 16
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook