Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania”

NABÓR DO KOŁA NAUKOWEGO!

Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania”

 

Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania” funkcjonuje od czerwca 2014 roku. Koło powstało z inicjatywy pracowników naukowych Pani mgr Anny Kacprzak oraz Pani dr Agnieszki Król.
Do koła może wstąpić każdy student, który wypełnieni deklarację członkowską i uzyska akceptację zarządu koła. Członkami koła są zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Spotkania z członkami koła organizowane są raz w miesiącu. Członkowie koła realizują swoje cele w oparciu o statut koła.

Celem koła jest:
1. Promowanie problematyki zarządzania personelem i Inżynierii Produkcji.
2. Poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z ZZL i Inżynierii Produkcji.
3. Organizowanie i udział w konferencjach oraz seminariach naukowych.
4. Analiza rynku pracy w obszarze ZZL i Inżynierii Produkcji.
5. Tworzenie i rozwijanie sieci kontaktów ze studentami, absolwentami oraz światem nauki i biznesu.
6. Aktywizacja studentów do pisania artykułów naukowych.
7. Udział w grantach badawczych


Realizacja powyższych celów zakłada:
1. Organizacja spotkań i wykładów otwartych z zakresu ZZL i Inżynierii Produkcji.
2. Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami.
3. Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów.
4. Uczestnictwo w wydarzeniach przygotowanych przez inne organizacje
5. Nawiązywanie kontaktów z autorytetami (naukowymi, gospodarczymi, samorządowymi) zajmującymi się problematyką ZZL i Iżynierii Produkcji


Członkowie koła „ Mistrzowie Zarządzania brali udział wspólnie z Katedrą Marketingu, Przedsiębiorczości i Kapitału Intelektualnego w organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uwarunkowania przekształceń MŚP w organizacje innowacyjne”, która odbyła się 18 listopada 2014 r. Patronat honorowy konferencji: Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska. Pan Jacek Zalejski (członek koła) wystąpił na tej konferencji z referatem „Rola banku we wdrażaniu i finansowaniu rozwiązań umożliwiający rozwój firm innowacyjnych”.
Członkowie koła w ramach współpracy z innymi kołami funkcjonującymi na Uczelni pomogli zorganizować konferencję „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia”, która odbyła się w dniach 10-11 czerwca 2014 r .w Wyższej Szkole Menedżerskiej.
Studenci Koła Naukowego „Mistrzowie Zarządzania” zorganizowali również seminarium naukowe nt. „Instrumenty Zarządzania Kapitałem Ludzkim w praktyce przedsiębiorstw”, które odbyło się 2 grudnia 2015 r.
Prelegenci z koła „Mistrzowie Zarządzania”
Lic. Agnieszka Adamska „Podejście IKEA do nauki i rozwoju kompetencji pracowników”
Lic. Jacek Zalejski „Zarządzanie kapitałem ludzkim w banku, a realizacja strategii biznesowej firmy”.
Studenci koła „Mistrzowie Zarządzania” zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową na temat „ Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim w praktyce przedsiębiorstw”, która odbyła się 24 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Prelegentami byli zarówno członkowie koła jak i pracownicy naukowi z różnych ośrodków badawczych. Ukazała się również publikacja pokonferencyjna, w której zamieszczone są artykuły studentów koła oraz innych prelegentów. Poniżej lista studentów z kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, których artykuły zostały opublikowane:
1. Monika Grzymała
2. Artur Witan
3. Wioleta Żach
4. Rafał Zieliński
5. Joanna Sawicka


W dniach 25-26 kwietnia 2015 r., z inicjatywy studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w tym członków koła naukowego, na terenie WSM odbyło się Szkolenie z zakresu LEAN Management oraz SIX Sigma.
.

Pani Anna Bukowska (była prezes koła) w konkursie „ Student Roku 2015” organizowanym przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie z Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych, została laureatką tego konkursu i otrzymała nagrodę w postaci indeksu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, upoważniającego do podjęcia bezpłatnej nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów podyplomowych WSM, uruchomionych w roku akademickim 2016/2017 bądź 2017/2018.
Studenci koła naukowego ZIP, w lutym oraz kwietniu 2017 r. uczestniczyli również w szkoleniach z tematyki „inżynier sprzedaży” i „automatyka i robotyka” organizowanych w ramach „Akademi Rozwoju Kompetencji”. Szkolenia prowadzili praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy pełnią w swoich przedsiębiorstwach funkcje dyrektorskie. Szkolenia odbywały się w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
Studenci ZIP oracowali również i wysłali projekt w ramach konkursu „Studenckie metody” organizowanego przez IKEA.
W 2018r. Pani Natalia Khrystenko (przewodnicząca koła) została finalistką ogólnopolskiego konkursu wiedzy o CSR organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W czerwcu 2018r. członkowie koła uczestniczyli w wykładzie prof. Jerzego Buzka nt. „Zrównoważony rozwój” organizowanego przez Polską Akademię Nauk.

Kierownik Koła: mgr Anna Kacprzak
Opiekun naukowy: dr Agnieszka Król
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

STATUT KOŁA

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png