COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania”

NABÓR DO KOŁA NAUKOWEGO!

Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania”

 

Koło Naukowe „Mistrzowie Zarządzania” funkcjonuje od czerwca 2014 roku. Koło powstało z inicjatywy pracowników naukowych Pani mgr Anny Kacprzak oraz Pani dr Agnieszki Król.
Do koła może wstąpić każdy student, który wypełnieni deklarację członkowską i uzyska akceptację zarządu koła. Członkami koła są zarówno studenci studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych. Spotkania z członkami koła organizowane są raz w miesiącu. Członkowie koła realizują swoje cele w oparciu o statut koła.

Celem koła jest:
1. Promowanie problematyki zarządzania personelem i Inżynierii Produkcji.
2. Poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z ZZL i Inżynierii Produkcji.
3. Organizowanie i udział w konferencjach oraz seminariach naukowych.
4. Analiza rynku pracy w obszarze ZZL i Inżynierii Produkcji.
5. Tworzenie i rozwijanie sieci kontaktów ze studentami, absolwentami oraz światem nauki i biznesu.
6. Aktywizacja studentów do pisania artykułów naukowych.
7. Udział w grantach badawczych


Realizacja powyższych celów zakłada:
1. Organizacja spotkań i wykładów otwartych z zakresu ZZL i Inżynierii Produkcji.
2. Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami.
3. Organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów.
4. Uczestnictwo w wydarzeniach przygotowanych przez inne organizacje
5. Nawiązywanie kontaktów z autorytetami (naukowymi, gospodarczymi, samorządowymi) zajmującymi się problematyką ZZL i Iżynierii Produkcji


Członkowie koła „ Mistrzowie Zarządzania brali udział wspólnie z Katedrą Marketingu, Przedsiębiorczości i Kapitału Intelektualnego w organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej „Uwarunkowania przekształceń MŚP w organizacje innowacyjne”, która odbyła się 18 listopada 2014 r. Patronat honorowy konferencji: Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Pani prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska. Pan Jacek Zalejski (członek koła) wystąpił na tej konferencji z referatem „Rola banku we wdrażaniu i finansowaniu rozwiązań umożliwiający rozwój firm innowacyjnych”.
Członkowie koła w ramach współpracy z innymi kołami funkcjonującymi na Uczelni pomogli zorganizować konferencję „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia”, która odbyła się w dniach 10-11 czerwca 2014 r .w Wyższej Szkole Menedżerskiej.
Studenci Koła Naukowego „Mistrzowie Zarządzania” zorganizowali również seminarium naukowe nt. „Instrumenty Zarządzania Kapitałem Ludzkim w praktyce przedsiębiorstw”, które odbyło się 2 grudnia 2015 r.
Prelegenci z koła „Mistrzowie Zarządzania”
Lic. Agnieszka Adamska „Podejście IKEA do nauki i rozwoju kompetencji pracowników”
Lic. Jacek Zalejski „Zarządzanie kapitałem ludzkim w banku, a realizacja strategii biznesowej firmy”.
Studenci koła „Mistrzowie Zarządzania” zorganizowali ogólnopolską konferencję naukową na temat „ Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim w praktyce przedsiębiorstw”, która odbyła się 24 maja 2016 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Prelegentami byli zarówno członkowie koła jak i pracownicy naukowi z różnych ośrodków badawczych. Ukazała się również publikacja pokonferencyjna, w której zamieszczone są artykuły studentów koła oraz innych prelegentów. Poniżej lista studentów z kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, których artykuły zostały opublikowane:
1. Monika Grzymała
2. Artur Witan
3. Wioleta Żach
4. Rafał Zieliński
5. Joanna Sawicka


W dniach 25-26 kwietnia 2015 r., z inicjatywy studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w tym członków koła naukowego, na terenie WSM odbyło się Szkolenie z zakresu LEAN Management oraz SIX Sigma.
.

Pani Anna Bukowska (była prezes koła) w konkursie „ Student Roku 2015” organizowanym przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie z Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych, została laureatką tego konkursu i otrzymała nagrodę w postaci indeksu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, upoważniającego do podjęcia bezpłatnej nauki na wybranym przez siebie kierunku studiów podyplomowych WSM, uruchomionych w roku akademickim 2016/2017 bądź 2017/2018.
Studenci koła naukowego ZIP, w lutym oraz kwietniu 2017 r. uczestniczyli również w szkoleniach z tematyki „inżynier sprzedaży” i „automatyka i robotyka” organizowanych w ramach „Akademi Rozwoju Kompetencji”. Szkolenia prowadzili praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, którzy pełnią w swoich przedsiębiorstwach funkcje dyrektorskie. Szkolenia odbywały się w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
Studenci ZIP oracowali również i wysłali projekt w ramach konkursu „Studenckie metody” organizowanego przez IKEA.
W 2018r. Pani Natalia Khrystenko (przewodnicząca koła) została finalistką ogólnopolskiego konkursu wiedzy o CSR organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W czerwcu 2018r. członkowie koła uczestniczyli w wykładzie prof. Jerzego Buzka nt. „Zrównoważony rozwój” organizowanego przez Polską Akademię Nauk.

Kierownik Koła: mgr Anna Kacprzak
Opiekun naukowy: dr Agnieszka Król
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

STATUT KOŁA

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png