Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych

Instytut współpracuje z przedstawicielami świata nauki oraz praktykami zarządzania. Pracownicy Instytutu to wysokiej klasy specjaliści zajmujący się problematyką menedżerską w różnych sektorach gospodarki. Specjalizują się m.in. w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania kapitałem intelektualnym, zarządzania projektami, zarządzania jakością, IT, inżynierią produkcji, innowacjami oraz działają w sektorze finansów, e-marketingu i social media.  Instytut prowadzi współpracę z interesariuszami zewnętrznymi z kraju oraz z zagranicy. Swoją działalność Instytut prowadzi w poczuciu odpowiedzialności za jakość wiedzy absolwentów. Absolwenci Uczelni wyposażeni są w najnowszą wiedzę ogólną i specjalistyczną, wnoszą istotny wkład w życie gospodarcze, społeczne i polityczne w kraju i za granicą.

Misją Instytutu Zarządzania i Nauk Technicznych jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych kadr, zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki innowacyjnej.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania zarówno w obszarze twardego jak i miękkiego zarządzania oraz uczestniczą zarówno w krajowych jak i międzynarodowych projektach badawczych. Aktualnie w ramach grantu badawczego Instytut współpracuje z  Burgas Free University z Bułgarii oraz University of Medicine, Pharmacy, Sciences and Technology of Targu Mures z Rumunii. Pracownicy Instytutu są autorami, współautorami i redaktorami cenionych monografii , artykułów , referatów czy podręczników głównie z zakresu zarządzania. Aktywnie włączają w swoją działalność badawczo- naukową studentów i absolwentów WSM czego owocem są m.in. wspólne publikacje:

 

A. Król, M. Kacprzak, red. nauk. Kapitał ludzki kreatorem sukcesu współczesnych organizacji, Wydawnictwo im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa 2018
Król A., Kacprzak A. red. , Instrumenty kształtowania kapitału ludzkiego w praktyce przedsiębiorstw, WSM, Warszawa 2016
D. Wójcik- Kośla, R. Dawidziuk, Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia, WSM, Warszawa 2015

Różnorodne zainteresowania badawcze pracowników Instytutu zaowocowały bardzo szeroką ofertą dydaktyczną na poszczególnych kierunkach.  W ofercie znajduje się duży wybór specjalności, w tym również w języku angielskim. Instytut promuje i wspiera idee wielokulturowości.

 

Struktura Instytutu

 

W ramach Instytutu Zarządzania i Nauk Technicznych funkcjonują:

  • Katedra Zarządzania  (kierownik dr hab. Z. Dworzecki prof. WSM)
  • Zakład Ekonomii, Rachunkowości i Finansów (kierownik dr Waldemar Szymański)
  • Zakład Nauk Technicznych (kierownik dr hab. Marcin Paprzycki prof. WSM)

 

W ramach Instytutu funkcjonują obecnie cztery kierunki studiów:

  • zarządzanie I i II stopnia profil ogólnoakademicki,
  • zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia profil praktyczny,
  • informatyka I stopnia  profil praktyczny
  • finanse i rachunkowość I stopnia profil praktyczny.

W ramach Instytutu aktywnie działają koła naukowe oraz funkcjonuje Akademia Kompetencji Menedżerskich oferująca bezpłatne szkolenia certyfikowane oraz warsztaty z praktykami.


Rady o charakterze opiniodawczo-doradczym

Rada naukowa dyscyplin:
Przewodniczący: dr Agnieszka Król

prof. WSM, dr hab. Zbigniew Dworzecki
prof. WSM dr hab. inż. Alfreda Kamińska
prof. WSM dr hab. Marcin Paprzycki
dr Waldemar Szymański
dr Ireneusz Janiuk
dr Waldemar Szulc

Rada programowa dyscyplin:
Przewodniczący: dr Agnieszka Król

prof. dr hab. Teresa Słaby
dr inż. Stanisław Nader
dr Piotr Mikosik
mgr Artur Karwatka
mgr Anna Kacprzak
Mgr Karol Sikora
Maksymilian Kobus - Przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSM w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png