Stypendium


Kontakt

Uczelniany Koordynator ds. Programu ERASMUS+
mgr Adrianna Kozicka
+48 22 59 00 779
mail: erasmus@wsm.warszawa.pl