Plany zajęć

Aktualizacja z dnia 24.02.2022 r.Do czasu rozpoczęcia zajęć wszyscy Studenci proszeni są o zarejstrowanie i zainstalowanie Microsoft Teams, Moodle oraz zalogowanie się do Wirtualnej Uczelni.Od 25 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. na wszystkie kierunkach i trybach studiów zajęcia dydaktyczne będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. Microsoft Teams lub Moodle