Zasoby Naukowe Online

W zasobach naukowych online znajdziecie niezbędne materiały do pisania prac dyplomowych, przygotowania się do zajęć lub uzupełnienia wiedzy. Zachęcamy do korzystania z portali internetowych dotyczących edukacji, które wspomogą realizowanie kształcenia na odległość. Warto korzystać z rzetelnych, merytorycznych źródeł.

Poniżej przedstawiamy propozycję materiałów do wykorzystania. Lista będzie stale aktualizowana w miarę pojawiania się nowych propozycji. Pragniemy, aby w czasie zajęć w trybie online, studenci mieli możliwość utrwalenia wiedzy i powtórzenia dotychczasowych zagadnień. Może to być również okazja do zdobywania nowych kompetencji.

Mamy nadzieję, że udostępnione treści będą inspiracją do twórczego ich wykorzystania.

W zakładce WYDAWNICTWO zamieszczone są poszczególne czasopisma, w ramach których udostępniane są bieżące i archiwalne numery czasopism uczelnianych:

Polecamy także stronę e-Publikacje Nauki Polskiej - https://epnp.pl/

Znajdują się tam następujące kategorie

-nauki ekonomiczne
-nauki społeczne
-nauki humanistyczne
-nauki prawne i administracyjne
-nauki techniczne.

Wybrane czasopisma naukowe w otwartym dostępie z zakresu kierunków kształcenia prowadzonych w poszczególnych Instytutach WSM w Warszawie: 

Instytut Pedagogiki i Psychologii
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png