Stypendia im. Konstantego Kalinowskiego

„Program Stypendialny Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego – Program II” adresowany jest do obywateli Białorusi nie posiadających obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i Karty Polaka.

Preferowane są kandydatury osób mogących wykazać się już osiągnięciami naukowymi i/lub aktywnością organizacyjną, społeczną czy publiczną, zajmujących się szeroko pojmowaną transformacją (polityczną, społeczną, ekonomiczną), których dotychczasowa działalność daje największą możliwość wykorzystania na Białorusi zdobytej w Polsce specjalizacji.
Stypendia są przyznawane na realizację projektów badawczych w ramach staży naukowych, w oparciu o projekty złożone w ramach aplikacji przez kandydatów. Łączny czas trwania stażu wynosi 9 miesięcy (od początku października do końca czerwca).
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu jedynie na dodatkowy, dziesiąty miesiąc – lipiec. Może to nastąpić w przypadku spełnienia wszystkich naukowych warunków stypendium, w tym obrony pracy końcowej na ocenę, co najmniej dobrą oraz potwierdzonego udziału w konferencjach naukowych czy programach odbywających się w lipcu. Ewentualne dodatkowe stypendium kończy się 31 lipca 2021 r.

Realizacja Programu dla osób z zadowalającą znajomością języka polskiego rozpocznie się 1 października 2020 r. W roku akademickim 2020/21 dla osób przyjętych, bardzo słabo znających język polski, realizacja Programu rozpocznie się dodatkowym, intensywnym kursem językowym.
Realizacja stażu, w już przydzielonych uczelniach, rozpocznie się od 1 października 2020 r. i zakończy się 30 czerwca 2021 r.

Wysokość stypendium wynosi 2400 zł. Stypendyści pokrywają w ramach tej kwoty koszty zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia.

Ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiczną zainteresowanych prosimy o nadsyłanie kompletu dokumentów, najlepiej w formie skanów w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej Biura Programu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kandydatom, którzy otrzymają stypendium, właściwe dla miejsca zamieszkania konsulaty RP na Białorusi będą przyznawać wizy na okres trwania stażu.
WYMAGANIA OGÓLNE:
• ukończone studia wyższe (studia II stopnia, ukończone obroną pracy, z tytułem magistra lub specjalisty) przede wszystkim w obszarach nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych, które dotyczą szeroko pojmowanej transformacji;
• wiek kandydatów do 35 lat, poza wyjątkowymi wypadkami,
• ogólna orientacja w problematyce w jednej z wymienionych dziedzin lub szeroko pojmowanej transformacji ustrojowej, gospodarczej, społecznej,
• znajomość języka polskiego na poziomie rozumienia wykładów z dziedziny kandydata i korzystanie z literatury przedmiotu.

Udziału w Programie nie mogą brać osoby pobierające naukę lub odbywające staż w innej polskiej publicznej jednostce edukacyjnej lub wykonujące pracę zarobkową.
WYMAGANE DOKUMENTY:
• kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, równorzędnych z polskimi studiami magisterskimi,
• kwestionariusz kandydata dostępny na stronie SEW,
• skan strony paszportu ze zdjęciem i danymi w transliteracji łacińskiej,
• zwięzły list motywacyjny z uzasadnieniem wybranego kierunku studiów (w języku polskim),
• projekt planowanej podczas pobytu pracy badawczej (w języku polskim),
• curriculum vitae w języku polskim pisane w porządku od najnowszych zdarzeń, wraz z fotografią,
• lista publikacji, osiągnięć i projektów zawodowych,

 

• świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych,
• ewentualne inne dane, dokumenty lub informacje mogące – zdaniem kandydata – pomóc Komisji Kwalifikacyjnej we właściwej ocenie jego kandydatury.

TRYB KWALIFIKACJI:
Nabór aplikacji rozpoczął się 31 sierpnia 2020 r., zaś zostanie zakończony wraz z wyczerpaniem limitu miejsce przewidzianych dla V edycji Programu.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się w dwóch etapach:
• I etap obejmuje weryfikację nadesłanych dokumentów przez Komisję w Warszawie – osoby zaakceptowane do dalszych etapów zostaną poinformowane o tym fakcie drogą elektroniczną,
• II etap polega na rozmowie z Komisją Kwalifikacyjną (szczegółowe terminy zostaną ogłoszone po zakończeniu I etapu).

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają za pomocą środków komunikacji elektronicznej. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną poinformowani przez Biuro Programu.
Wszystkie informacje pochodzą ze strony: studium.uw.edu.pl

KONTAKT
Studium Europy Wschodniej UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Pałac Potockich
klatka C.m pok. C10 00-927 Warszawa

tel. 22 552 25 55
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.studium.uw.edu.pl

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook