Konkurs stypendialny Fundacji „Praca dla Niewidomych” 2020

Fundacja „Praca dla Niewidomych” (FPdN) realizuje projekt przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku pod nazwą „Warto się uczyć”. Komplet dokumentów wraz z zaświadczeniem o przyjęciu na studia należy dostarczyć do Fundacji do 30 września 2020 roku.

Celem projektu jest wyrównywanie szans życiowych osób z niepełnosprawnością wzroku w sferze edukacji oraz przyczynianie się do polepszania warunków ich samorealizacji. W konkursie mogą wziąć udział osoby z całego kraju, będące obywatelami polskimi lub obywatelami innych krajów posiadającymi Kartę Polaka, które mają niepełnosprawność wzroku, zaliczone zostały do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a ponadto kształcą się na studiach I, II lub III stopnia bądź na studiach jednolitych.

Mając powyższe na uwadze, spośród uczestników konkursu zostaną wyłonione 3 osoby, które otrzymają stypendium w wysokości 900 złotych brutto miesięcznie, wypłacane przez okres 9 miesięcy roku akademickiego 2020/2021.

Aby ubiegać się o stypendium, należy dostarczyć do Fundacji:
• wniosek o przyznanie stypendium, zawierający jego uzasadnienie oraz informację dotyczącą sposobu wykorzystania stypendium;
• orzeczenie o niepełnosprawności (oryginał, potwierdzona kopia lub skan);
• zaświadczenie o byciu studentem w roku akademickim 2020/2021;
• wypełniony formularz danych osobowych; wynik egzaminu maturalnego – kopia lub skan dokumentu (dotyczy osób rozpoczynających studia licencjackie lub studia jednolite w październiku 2020 r.);
• zaświadczenie o zaliczonym semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 wraz z wynikami;
• oświadczenie o miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka rodziny wnioskodawcy – przy ustalaniu wysokości dochodu należy uwzględnić wszystkie dochody uzyskane w 2019 roku, w tym także stypendia oraz stałe zasiłki pomocy socjalnej;
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz z datą oraz miejscem.

Stypendium otrzymają osoby, które uzyskają najwięcej punktów wyliczonych na podstawie ustalonych przez Fundację kryteriów. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmie Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Fundacji.

Dokumenty w wersji papierowej należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres: Fundacja „Praca dla Niewidomych”, ul. Jasna 22,00-054 Warszawa, z dopiskiem „Stypendium FPdN 2020/2021″. O terminie nadesłania dokumentów decyduje data stempla pocztowego.
Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.fpdn.org.pl

KONTAKT
Fundacja „Praca dla Niewidomych”
ul. Jasna 22
00-054 Warszawa

tel. 22 826 88 66
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.fpdn.org.pl

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook