Stypendia

Image


Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

1. Stypendium socjalnego
Pomoc materialna przyznawana studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Pomoc materialna przeznaczona dla studentów posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny;

3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Świadczenie dla studentów, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe

4. Zapomogi
Jednorazowa pomoc materialna związana z nagłym zdarzeniem losowym

5. stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów i młodych naukowców 2021 - dokumenty przyjmowane są do 20.10. 2021
Świadczenie MNiSW dla studentów ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi

 

Zgodnie z § 4 pkt.3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 07 listopada 2021 r.

Wnioski można złożyć osobiście w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych,
Komisji Stypendialnej, przesłać drogą mailową w formie skanów lub pocztą tradycyjną

(UWAGA!! W PRZYPADKU OSOBISTEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU,DO SSBION NALEŻY OBOWIĄZKOWO WCHODZIĆ W MASECZCE I POJEDYNCZO).

Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych pok. F 207 (II piętro) oraz Komisja Stypendialna

tel. 22 59 00 727

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRZYJMUJE W:

poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:00
2, 9, 16, 23.X.oraz 6.XI.2021 r. w godz. 10:00 – 14:00
3, 10, 17, 24.X.oraz 7.XI.2021 r. w godz. 10:00 – 13:00

(UWAGA!! w dniach 4, 11, 18, 25,X i 8.XI.2021r. Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynna)

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/09/2021 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2021/2022: 

1) wysokość stypendium socjalnego wynosi – 1100 zł
2) wysokość podwyższonego stypendium socjalnego – 1300 zł (dotyczy wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)
3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:
a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,75 – 4,89 – 700 zł.
b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,90 – 5,00 – 800 zł.
4) wysokość zapomogi maksymalnie do 3 000 zł.
5) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 700 zł

Wniosek o stypendium wraz z właściwą dokumentacją należy składać w teczce opisanej według niżej podanego wzoru (drukowanymi literami):

  • Nazwisko i imię
  • Nr PESEL
  • Nr albumu, nr grupy
  • Semestr
  • Wydział
  • Kierunek
  • Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
  • Wniosek o: np.: stypendium socjalne, specjalne, Rektora, zapomoga
  • Informacja dla studentów – cudzoziemców w sprawie zasad ubiegania się i rodzajów świadczeń pomocy materialnej – do pobrania poniżej.

 

Wyniki ukażą się na początku grudnia 2021 na stronie Uczelni w zakładce Informacje Ogólne.

 

 

Odbiór decyzji jest obowiązkowy, nieodebranie może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium. Decyzje są do odbioru w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych: pok. F 207 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 - 15.00 Studenci oddziałów zamiejscowych odbierają decyzje we właściwych dziekanatach.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png