Stypendia

INFORMACJA
DLA STUDENTÓW  WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ  W WARSZAWIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA NA SEMESTR LETNI 
w ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że w dniach 26.07.2021 r. - 22.08.2021 r. Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynna.

Informacje i kryteria oraz nowe wnioski dotyczące pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022 ukażą się pod koniec września b.r.

Wnioski o zapomogi w roku akademickim 2020/2021 można składać do końca września b.r.


Wnioski można złożyć osobiście w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych (pok. F-207) od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 15:00 lub przesłać drogą mailową w formie skanów albo pocztą tradycyjną. 


Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

1. Stypendium socjalnego
-pomoc materialna przyznawana studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
-pomoc materialna przeznaczona dla studentów posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny;

3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
-Świadczenie dla studentów, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe (dla studentów studiów II stopnia - mogą oni otrzymać stypendium za ostatni rok studiów I stopnia, pod warunkiem, że rozpoczęli studia II stopnia nie później niż rok od ukończenia studiów I stopnia oraz dla studentów, którzy nie złożyli wniosków o stypendium w październiku - na 4 miesiące).

4. Zapomogi
-jednorazowa pomoc materialna związana z nagłym zdarzeniem losowym

Zgodnie z § 4 pkt.3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

Decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 28 marca 2021 r.

Wnioski można złożyć osobiście w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych lub Komisji Stypendialnej, przesłać drogą mailową w formie skanów lub pocztą tradycyjną

( UWAGA!! W przypadku osobistego złożenia wniosku,do SSBiON należy obowiązkowo wchodzić w maseczce i pojedynczo)

Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych pok. F 207 (II piętro)

oraz Komisja Stypendialna

przyjmuje w:

poniedziałek – piątek w godz. 9:00– 15:00

 tel. 22 59 00 727 mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem nr 12/09/2020 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2020/2021:

1) wysokość stypendium socjalnego wynosi –  1100 zł

2) wysokość podwyższonego stypendium socjalnego – 1300,- zł.(dotyczy  wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)

2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 600 zł

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:

a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,75 – 4,89 – 600 zł.

b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,90 – 5,00 – 700 zł.

4) wysokość zapomogi maksymalnie do 2 500 zł.


Wniosek o stypendium wraz z właściwą dokumentacją należy składać wyłącznie w białej teczce
opisanej według niżej podanego wzoru (drukowanymi literami):

  • Nazwisko i imię
  • Nr PESEL
  • Nr albumu, nr grupy
  • Semestr
  • Wydział
  • Kierunek
  • Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
  • Wniosek o:  np.: stypendium socjalne, specjalne, Rektora, zapomoga

  • Informacja dla studentów – cudzoziemców w sprawie zasad ubiegania się i rodzajów świadczeń pomocy materialnej – do pobrania poniżej.
  • Decyzje będą wysyłane do studentów w formie skanu drogą mailową. Otrzymane decyzje należy obowiązkowo podpisać (Imię, nazwisko oraz data) i odesłać drogą mailową w formie skanu bądź przesłać pocztą tradycyjną. Niedostarczenie podpisanej decyzji może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png