COVID-19: Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem w trybie mieszanym
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu umówienia wizyty
Zajęcia odbywać się będą w trybie mieszanym na platformach Moodle oraz MS Teams

Stypendia

INFORMACJA
DLA STUDENTÓW  WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ  W WARSZAWIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA NA SEMESTR LETNI 
w ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Dyżury Komisji Stypendialnej w dniach 18.10, 24.10, 25.10, 7.11 oraz 8.11.2020 zostają odwołane.

W wyżej wymienionych terminach Komisja Stypendialna pracuje zdalnie
(kontakt tylko drogą elektroniczną)


Dyżur w dniu 17.10 odbędzie się w godzinach 10.00-14.00.

Wnioski można złożyć osobiście w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych (pok. F-207) od poniedziałku do piątku
od 9:00 do 15:00 lub przesłać drogą mailową w formie skanów albo pocztą tradycyjną.


Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

1. Stypendium socjalnego
-pomoc materialna przyznawana studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej

2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
-pomoc materialna przeznaczona dla studentów posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równoważny;

3. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
-Świadczenie dla studentów, którzy w poprzednim roku akademickim uzyskali wyróżniające wyniki w nauce, posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe

4. Zapomogi
-jednorazowa pomoc materialna związana z nagłym zdarzeniem losowym

5. Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia - dokumenty przyjmowane są do 20.10. 2020
-Świadczenie MNiSW dla studentów ze znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi

Zgodnie z § 4 pkt.3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 08 listopada 2020 r.

Wnioski można złożyć osobiście w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych lub Komisji Stypendialnej, przesłać drogą mailową w formie skanów lub pocztą tradycyjną

( UWAGA!! W przypadku osobistego złożenia wniosku,do SSBiON należy obowiązkowo wchodzić w maseczce i pojedynczo)

Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych pok. F 207 (II piętro)

oraz Komisja Stypendialna

 tel. 22 59 00 727 mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjmuje w:

poniedziałek – piątek w godz. 9:00– 15:00

10, 17, 24.X.oraz 7.XI.2020 r. w godz. 10:00  – 14:00

11, 18, 25.X.oraz 8.XI.2020 r. w godz. 10:00  – 13:00

( UWAGA!! w dniu 2.XI.2020r. Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynna)

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Zgodnie z zarządzeniem nr 6/09/2020 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2020/2021:

1) wysokość stypendium socjalnego wynosi –  800 zł

2) wysokość podwyższonego stypendium socjalnego – 950,- zł.(dotyczy  wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)

2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 600 zł

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:

a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,75 – 4,89 – 600 zł.

b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,90 – 5,00 – 700 zł.

4) wysokość zapomogi maksymalnie do 2 500 zł.


Wniosek o stypendium wraz z właściwą dokumentacją należy składać wyłącznie w białej teczce
opisanej według niżej podanego wzoru (drukowanymi literami):

 • Nazwisko i imię
 • Nr PESEL
 • Nr albumu, nr grupy
 • Semestr
 • Wydział
 • Kierunek
 • Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
 • Wniosek o:  np.: stypendium socjalne, specjalne, Rektora, zapomoga

 • Informacja dla studentów – cudzoziemców w sprawie zasad ubiegania się i rodzajów świadczeń pomocy materialnej – do pobrania poniżej.
 • Wyniki ukażą się na początku grudnia 2020 na stronie Uczelni w zakładce Informacje Ogólne. 
 • Odbiór decyzji jest obowiązkowy, nieodebranie może skutkować wstrzymaniem wypłaty stypendium. Decyzje są do odbioru w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych: pok. F 207 (II piętro), od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00 - 15.00 Studenci oddziałów zamiejscowych odbierają decyzje we właściwych dziekanatach.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png