Informacje ogólne dla studentów z niepełnosprawnościami

INFORMACJE OGÓLNE DLA STUDENTÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W WARSZAWIE
 

Wyższa Szkoła Menedżerska dokłada wszelkich starań aby pomóc i zapewnić odpowiednie warunki studentom z niepełnosprawnościami do pełnego udziału w procesie kształcenia. Staramy się usuwać lub maksymalnie zmniejszać niedogodności związane z niepełnosprawnością, dostosowując formy wsparcia do rodzaju i stopnia niepełnosprawności oraz indywidualnych potrzeb studentów naszej Uczelni.

Na terenie obiektu znajdują się miejsca parkingowe wyznaczone wyłącznie dla pojazdów studentów z niepełnosprawnościami. Wejścia do budynków posiadają podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich.
Budynki dydaktyczne posiadają przystosowane łazienki dla osób z niepełnosprawnościami.
Zainstalowana jest winda aby swobodniej można było korzystać z „Kącika Studenta”.
W większości sal wykładowych zainstalowane są ekrany projektora razem z głośnikami oraz rzutniki, które poprawiają jakość wyświetlanego tekstu wykładu i ułatwiają naukę osobom niedowidzącym.
Biblioteka wyposażona jest w stanowisko komputerowe dla osoby niepełnosprawnej skanery ręczne C-PEN 3.5, lupy elektroniczne, przenośne odtwarzacze w komplecie ze słuchawkami. Do dyspozycji jest asystent/pracownik Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych, który na wniosek studenta pomaga w różnego rodzaju sprawach administracyjnych oraz związanych z procesem dydaktycznym. 

POBIERZ WNIOSEK O PRZYDZIELENIE ASYSTENTA


ZGDONIE Z REGULAMINEM STUDIÓW:

- W zajęciach dydaktycznych dopuszcza się uczestnictwo osób pełniących funkcję tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo oraz osoby niewidomej. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom powinny posiadać zgodę dziekana na uczestniczenie w zajęciach.

- W uzasadnionych przypadkach student z niepełnosprawnością, na podstawie zgody prowadzącego zajęcia, może na własny użytek wykonywać notatki z zajęć w formie alternatywnej poprzez nagrywanie zajęć, robienie fotografii lub korzystanie z materiałów udostępnionych przez prowadzącego, jak również może korzystać w tym celu z innych urządzeń lub pomocy osób notatki sporządzających.

- Niepełnosprawny student, w przypadkach szczególnie względami zdrowotnymi lub organizacyjnymi, może po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia zmienić grupę ćwiczeniową, laboratoryjną, konwersatoryjną.

- Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy oraz terminów zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb, wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

- W egzaminach dopuszcza się uczestnictwo osób niepełnosprawnych funkcje tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo oraz osoby niewidomej, jednakże egzaminator może odmówić udziału w egzaminie osobie zawodowo związanej z przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin.

- Studenci niepełnosprawni w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu u egzaminatora, najpóźniej na 7 dni przed terminem egzaminu, mogą ubiegać się o:

  1. zmianę terminu egzaminu dla dostosowania terminu do ich potrzeb;
  2. zmianę formy egzaminu z pisemnego na ustny lub odwrotnie;
  3. otrzymanie arkusza egzaminacyjnego w formie dostosowanej do stopnia ich niepełnosprawności.

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego;
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
  3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów;
  4. zapomogi;
  5. stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia

Zgodnie z § 5 pkt.2 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. WNIOSEK O PRZYDZIELENIE ASYSTENTA

Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych pok. F 207 (II piętro)
tel. 22 59 00 727 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
przyjmuje w: poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:00

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook