COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Stypendia

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021 zostaną ogłoszone na stronie Uczelni w drugiej połowie września br.

INFORMACJA
DLA STUDENTÓW  WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ  W WARSZAWIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIA NA SEMESTR LETNI 
w ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

W związku z zarządzeniem Rektora WSM Nr.1/03/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-coV-2, wnioski o stypendium na semestr letni 2019/2020 należy zeskanować i przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz wysłać dokumenty kurierem na adres:

Wyższa Szkoła Menedżerska
Komisja Stypendialna
Ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

1. stypendium socjalnego
2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
3. stypendium Rektora dla najlepszych studentów, 
4. zapomogi

Zgodnie z § 4 pkt.3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom WSM w Warszawie, student może otrzymać stypendia, w danym roku akademickim przez okres do dziewięciu miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy.

Decyzje o przyznaniu stypendium

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM  10 kwietnia 2020 r.

Wnioski należy składać w Sekcji Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych lub Komisji Stypendialnej

Sekcja Spraw Bytowych Studentów i Osób Niepełnosprawnych oraz Komisja Stypendialna 

pok. F 207 (II piętro)
tel: 22 59 00 727
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

przyjmuje w:

poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:30

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 4/09/2019 Rektora Wyższej szkoły Menedżerskiej w Warszawie z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w roku akademickim 2019/2020:

1) wysokość stypendium socjalnego wynosi –  1000 zł

2) wysokość podwyższonego stypendium socjalnego – 1200,- zł.(dotyczy  wyłącznie studentów trybu stacjonarnego)

2) wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych – 700 zł

3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi:

a) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,80 – 4,89 – 800 zł.

b) w przypadku uzyskania średniej ocen 4,90 – 5,00 – 900 zł.

4) wysokość zapomogi maksymalnie do 3 000 zł.


Wniosek o stypendium wraz z właściwą dokumentacją należy składać wyłącznie w białej teczce
opisanej według niżej podanego wzoru (drukowanymi literami):

  • Nazwisko i imię
  • Nr PESEL
  • Nr albumu, nr grupy
  • Semestr
  • Wydział
  • Kierunek
  • Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne
  • Wniosek o:  np.: stypendium socjalne, specjalne, Rektora, zapomoga

  • Informacja dla studentów – cudzoziemców w sprawie zasad ubiegania się i rodzajów świadczeń pomocy materialnej – do pobrania poniżej.

Komunikat w sprawie zwiększenia dostępności wsparcia finansowego dla studentów
w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) zgodnie z którą w okresie trwania stanu epidemicznego:

• nie obowiązuje dotychczasowy limit przyznawania dwóch zapomóg w roku akademickim określony w art. 92 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 i 374). Oznacza to, iż w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni student może złożyć wniosek o zapomogę w uczelni każdorazowo gdy jego sytuacja życiowa pogorszyła się, np. z powodu utraty źródła dochodu przez studenta albo członka jego rodziny,

• w semestrze letnim 2019/2020 roku, w związku z trudną sytuacją wielu rodzin, zniesiono regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat. Oznacza to możliwość finansowego wsparcia tych studentów, którym upłynął okres 6 lat od momentu rozpoczęcia studiów i w związku z tym nie mogliby ubiegać się o przyznanie ww. świadczeń.

• Do 30 września 2020 r. wnioski o przyznanie świadczeń stypendialnych mogą być składane w formie i w sposób określony przez uczelnię. Uczelnia może więc wprowadzić dodatkowy sposób i formę składania wniosków o przyznanie stypendiów i zapomóg. Zniesiono też obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny przez studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł. Sytuacja materialna studenta będzie mogła być weryfikowana przez uczelnię na podstawie innych dostępnych dokumentów.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png