COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Opiekunowie grup

Dziekanat Instytutu Pedagogiki i Psychologii
tel. 22 59 00 756, 22 59 00 754, fax 225900755

Godziny pracy Dziekanatu WSM (od 28.02.2020r. do 28.06.2020 r.):

 • poniedziałek             (dzień pracy wewnętrznej)
 • wtorek                      (dzień pracy wewnętrznej)
 • środa   08.00- 15.00 /przerwa 12.00-12.30/
 • czwartek         (dzień pracy wewnętrznej)
 • piątek  08.00- 15.00 /przerwa 12.00-12.30/
 • sobota  08.30- 14.00 /przerwa 12.00-12.30/
 • niedziela       08:00-12:00 /w terminie: 22.III, 29.III, 21.VI,28.VI/

Komunikat z dnia 12.06.2020 r.

Szanowni Państwo zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 1/05/2020 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ w WARSZAWIE z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących dostosowania organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS –CoV-2, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej, trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych, procedury wydania dyplomów i innych dokumentów oraz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 jak również ZARZĄDZENIA NR 1/06/2020 KANCLERZA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ w WARSZAWIE z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania koronawirusa SARS –CoV-2 wśród członków społeczności Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie została przywrócone świadczenie pracy pracowników Administracji na terenie Uczelni w systemie dyżurów poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00-14.00. W pozostałe dniu w tygodniu Pracownicy w/w Centrum wykonują swoją pracę w trybie on-line. W sprawach pilnych których nie będziecie Państwo mogli zrealizować w sposób zdalny i zaistnieje konieczność kontaktu osobistego z pracownikiem Centrum ds. Obsługi Dydaktycznej (Dziekanat, Sekretariat, Dział Nauczania, Rekrutacja) będzie mógł wejść na teren Centrum ds. Obsługi Dydaktycznej tylko i wyłącznie po umówieniu e-mailowym lub telefonicznym terminu i godziny spotkania. Osoba wchodząca na teren Uczelni i Centrum ds. Obsługi Dydaktycznej zobowiązana jest zdezynfekować ręce, wskazane jest aby miała zasłonięty nos i usta  (maseczką, przyłbicą itp.) była w rękawiczkach i posiadała własny długopis. Po odejściu od okienka wychodząc z Centrum ds. Obsługi Dydaktycznej należy zdezynfekować ręce i środki piśmiennicze.

Wszelkie formy konsultacji czy zajęć dydaktycznych, które w najbliższych dniach będą odbywały się na terenie Uczelni, będą przeprowadzone zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 1/05/2020 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY MENEDŻERSKIEJ w WARSZAWIE z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących dostosowania organizacji roku akademickiego 2019/2020 w okresie zagrożenia wirusem SARS –CoV-2, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej, trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych, procedury wydania dyplomów i innych dokumentów oraz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021, wytycznymi MInisterstwa Nauki i Szkonictwa Wyższego oraz z zachowaniem reżimu saniternego. O wszystkich terminach konsultacji czy zajęć na tereneie Uczelni będziecie Państwo informowani za pośrednictwem swoich starostów grup i ogłoszeń na stronie internetowej Uczelni.

Proszę o zapoznanie się z Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu przeprowadzania zaliczeń i egzaminów na studiach:

https://www.gov.pl/web/nauka/sposob-przeprowadzania-zaliczen-i-egzaminow-na-studiach

Proszę o zapoznanie się z Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

Jeżeli ktoś z Państwa będzie potrzebował dokumentu potwierdzającego status Studenta WSM prosimy o kontakt e-mailowy w tej sprawie z opiekunem swojego semestru w Dziekanacie WSM.

Studenci, którzy nie odebrali jeszcze swoich legitymacji z Dziekanatu WSM proszeni są o kontakt e-mailowy z Dyrektorem Centrum ds. Obsługi Dydaktycznej mgr K. Szymańską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem uzgodnienia trybu i warunków dokonania odbioru.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

UWAGA STUDENCI!!!
W ZWIĄZKU Z NOWYMI PRZEPISAMI, ZAŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW-CUDZOZIEMCÓW BĘDĄ WYDAWANE NA PISEMNY WNIOSEK STUDENTA ZŁOŻONY NA 7 DNI PRZED JEGO FIZYCZNYM WYDANIEM W DZIEKANACIE.

LEGITYMACJE STUDENCKIE BĘDĄ WYDAWANE   PO DOPEŁNIENIU FORMALNOŚCI W DZIEKANACIE TJ. POD WARUNKIEM UISZCZENIA WYMAGANYCH OPŁAT , PODPISANIA ŚLUBOWANIA AKADEMICKIEGO ORAZ  POD WARUNKIEM, IŻ WPROWADZONE DANE W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM  IRK-A BYŁY POPRAWNE (ZDJĘCIA DO LEGITYMACJI WE WŁAŚCIWYM FORMACIE, DOSTARCZONY KOMPLET DOKUMENTÓW).

 

Szanowni  Państwo zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSM w Warszawie 1/03/2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-coV-2 wśród członków społeczności Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zostają wprowadzone określone zasady zapobiegania i przeciwdziałania m.in odwołuje się zajęcia dydaktyczne zaplanowne w dniach 12-31 marca 2020 r.  Zajęcia dydaktyczne zostają przeniesione na zdalną formę zalecaną przez MNiSW. Zdalna forma zajęć będzie odbywała się z wykorzystaniem Naszej platformy e-learningowej. Materiały dydaktyczne zostaną udostępnione w formie e-learningowej. Szczegółowe informacje zawiera powyższe Zarządzenie Rektora. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Pracowników bardzo prosimy o kontakt e-mailowy  a nie osobisty z pracownikami Centrum ds. Obsługi Dydaktycznej. W związku z tym, iż zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne Dziekanat, Sekretariat, Dział Nauczania i Rekrutacja nie będą pełniły dyżur w soboty i niedziele do dnia 31.03.2020 r. Na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych pozostawiamy dyżur w środy i piątki w godz. 10.00-14.00. W pozostałe dniu w tygodniu Pracownicy w/w Centrum wykonują swoją pracę w trybie on-line.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów przytaczam:  „§45a.Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w sposób określony w§21ust.1.”.

Jeżeli ktoś z Państwa będzie potrzebował dokumentu potwierdzającego status Studenta WSM prosimy o kontakt e-mailowy w tej sprawie z opiekunem swojego semestru w Dziekanacie WSM.

Studenci, którzy nie odebrali jeszcze swoich legitymacji z Dziekanatu WSM proszeni są o kontakt e-mailowy z Dyrektorem Centrum ds. Obsługi Dydaktycznej mgr K. Szymańską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem uzgodnienia trybu i warunków dokonania odbioru.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności serdecznie przepraszamy.

 • mgr Sylwia Leonarczyk
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 22 59 00 756
 • Kierunek: Pedagogika  gr: 45 GC
  Tok II
 • Katarzyna Niewińska
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 22 59 00 783
  Kierunek: Psychologia gr:49 LA
  Tok II
 • mgr Aneta Czuba
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  tel. 22 59 00 782
  Kierunek: Psychologia gr. 41 LG, 43 LG, 45 LG, 47 LG, 49 LG, 43 LA, 45 LA, 41 LA
  Tok II - Dziekanat kierunku Psychologia czynny w soboty TOK- u  2 w godz. 8.30-14.00 /przerwa w godz. 12.00-12.30/ 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook